Indexberekening

Onderstaande calculator laat u toe om zowel
geïndexeerde huurprijzen, als lonen, uitkeringen
en onderhoudsbijdragen zelf te berekenen.

Gezondheidsindex (Huurprijzen)

Consumptieindex (Lonen, Uitkeringen)