Ingentia GDPR

We leven in een tijdperk waarin snelle technologische veranderingen elkaar opvolgen. Uw onderneming zal hier ongetwijfeld ook al mee te maken hebben gekregen. Zo gebruikt u waarschijnlijk een digitaal klantenbestand, een online betalingssysteem of slaat u uw gegevens op in de cloud via Dropbox of Google Drive. Onbewust verzamelt u hierdoor een heleboel persoonsgegevens. Met de komst van de nieuwe GDPR-wetgeving is het belangrijk dat u de nodige maatregelen neemt met betrekking tot de verwerking van deze gegevens.

Vraag vandaag nog een GDPR audit aan voor uw KMO:

  Ik ga akkoord met het privacybeleid
  Ingentia Advocaten geeft uw gegevens nooit zomaar door aan derden. Lees hier ons privacybeleid.

  Wat betekent GDPR?

  GDPR staat voor General Data Protection Regulation oftewel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 2018 voor heel Europa van kracht is. Het doel van GDPR is het beschermen van persoonsgegevens, het voorkomen van datalekken en het vrijwaren van de privacy van klanten en gebruikers.
  GDPR is m.a.w. de nieuwe privacy-wetgeving en bepaalt hoe we met persoonsgegevens moeten omgaan. Bedrijven moeten veiligheidmaatregelen nemen en procedures uitschrijven om deze data te beschermen.

  Wat zijn persoonsgegevens?

  Het begrip “persoonsgegevens” is heel ruim en heeft betrekking tot alle informatie die kan leiden tot de identificatie van een natuurlijk persoon. Denk hierbij aan namen, bankgegevens en e-mailadressen. Maar het gaat veel verder: ook medische, genetische of economische gegevens alsook publicaties op sociale netwerken en zelfs IP-adressen behoren tot deze categorie. Uw onderneming zal hier ongetwijfeld ook al mee te maken hebben gekregen. Zo gebruikt u waarschijnlijk een digitaal klantenbestand, een online betalingssysteem of slaat u uw gegevens op in de cloud via Dropbox of Google Drive. Onbewust verzamelt u hierdoor een heleboel persoonsgegevens. Met de komst van de GDPR-wetgeving is het belangrijk dat u de nodige maatregelen neemt met betrekking tot de verwerking van deze gegevens.

  Waar moet mijn onderneming op letten?

  Uw onderneming moet ervoor zorgen dat ze discreet en verantwoord omgaat met persoonsgegevens van klanten, prospecten, leveranciers en personeel. Er komt veel meer kijken bij de GDPR dan u denkt.
  Zo moet u maatregelen voorzien op juridisch vlak en beveiligingsmaatregelen op vlak van IT. Hiernaast moet u een dataregister opstellen waarin u zorgvuldig noteert welke persoonlijke gegevens u bijhoudt, van wie, waarvoor u deze data gebruikt én met wie u deze deelt. En zijn uw kostbare gegevens opgeslagen in de cloud? Zorg er dan voor dat ook deze cloudleverancier GDPR-compliant is. U blijft immers verantwoordelijke voor alle gegevens die u verwerkt of laat verwerken.

  Wat als mijn onderneming vandaag nog niet GDPR-compliant is?

  Aangezien de GDPR een wettelijke verplichting is, heeft niet voldoen aan de Europese verordening mogelijk zware gevolgen voor uw onderneming. Er zijn immers wettelijke sancties en boetes vastgelegd. Zo kan de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) boetes uitschrijven van 4% van de totale jaaromzet of bedragen tot 20 miljoen euro. Bovendien zal het belangrijk zijn dat u met GDPR-compliancy een concurrentieel voordeel biedt want klanten kiezen voor veiligheid.

  Wie kan mij begeleiden
  naar GDPR-compliancy?

  Ziet u even de bomen door het bos niet meer en weet u niet waar te beginnen om uw onderneming correct en efficiënt in orde te maken met de GDPR? Mr. Tinneke Geukens is sinds 2018 gecertificeerd Data Protection Officer (DPO) en staat samen met haar team klaar om uw onderneming volledig GDPR-compliant te maken.

  “We hebben Ingentia Advocaten ingeschakeld voor een volledige doorlichting van onze organisatie met het oog op de GDPR. En dat hebben ze grondig aangepakt. Met een heel team ‘kampeerden’ ze een volledige dag in onze vergaderzaal. Elk onderdeel van onze werking werd nauwgezet onder de loep genomen. Dat gaf me een gevoel van zekerheid en vertrouwen: ze wisten duidelijk waarmee ze bezig waren.”Gaëtan Lafaut, zaakvoerder van Chilli
  U kan onze checklist downloaden om een handig overzicht te bekomen van alle acties die op gebied van GDPR in uw onderneming moeten ondernomen worden.


  Vraag vandaag nog een GDPR audit aan voor uw KMO:

   Graag meer informatie of een afspraak?

   Onze Data Protection Officer staat klaar om jouw onderneming klaar te stomen voor de GDPR.

   CONTACTEER ONS VANDAAG NOG