Registreer uw merk en sta juridisch sterk

Waarom kiezen voor een officiële merkregistratie?

Sta sterk tegenover merkmisbruik
van concurrenten
Straal vertrouwen uit
naar (potentiële) klanten
Gebruik merkregistratie voor
fiscale optimalisatie

Ondernemers die hun merk hebben laten registreren staan sterk tegenover misbruik dat door anderen van hun merk wordt gemaakt. Daarenboven is er vaak sprake van een fiscale optimalisatie.

Ingentia Advocaten is gespecialiseerd in intellectuele eigendom en heeft reeds 20 jaar ervaring in het bijstaan van ondernemers en hun onderneming op juridisch vlak. Wij gaan u steeds persoonlijk informeren en adviseren over de slaagkansen van uw merkregistratie voor de Benelux of Europa. We starten met een vooronderzoek, doen de nodige controles, zorgen voor een correcte en volledige registratie en volgen die voor u op. Laat uw merkregistratie rustig over aan ons, zodat u zich volledig kunt concentreren op uw onderneming

Waarom kiezen voor Ingentia Advocaten?

Business analyse op juridisch en fiscaal vlak Professioneel en persoonlijke adviesverlening over de slaagkansen van het merkdepot Onderverdeling van het product of dienst in klassen Uitgebreid implementatieplan

Hoe gaat een Benelux merkregistratie in zijn werk?

 • We starten met een businessanalyse op juridisch en fiscaal vlak;
 • Dan volgt adviesverlening in verband met een merkdepot en dit op maat van uw onderneming:
  1. Controle van de ondernemingsgegevens;
  2. Onderverdeling in klassen: vooraleer er een onderzoek of een depot kan gebeuren dient het product of de dienst onderverdeeld te worden in klassen. Iedere klasse vertegenwoordigt een groep van producten of diensten waar de onderneming haar merk wenst aan te verbinden. Er wordt gezorgd voor een juiste determinatie van de klassen voor “X”;
  3. Nazicht of het merk voldoet aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden om tot registratie te kunnen overgaan (formele en materiële vereisten);
  4. Nazicht van het merkregister en aanverwante databanken op Benelux niveau om na te gaan of het merk al dan niet visueel, fonetisch of conceptueel gelijkenissen vertoont met merken in de klassen waarin het merk is ingedeeld;
 • Daarna volgt het implementatieplan waarin voorzien wordt in een voorstel tot registratie van het merk op maat van uw onderneming.
 • Tenslotte voeren we de eigenlijke merkregistratie of merkdepot uit. De eerste klasseregistratie is steeds inbegrepen. Voor meerdere klassen maken wij graag een offerte op maat.
Benelux merkregistratie aanvragen

Hoe gaat een Europese merkregistratie in zijn werk?

 • We starten met een businessanalyse op juridisch en fiscaal vlak;
 • Dan volgt adviesverlening in verband met een merkdepot en dit op maat van uw onderneming:
  1. Controle van de ondernemingsgegevens;
  2. Onderverdeling in klassen: vooraleer er een onderzoek of een depot kan gebeuren dient het product of de dienst onderverdeeld te worden in klassen. Iedere klasse vertegenwoordigt een groep van producten of diensten waar de onderneming haar merk wenst aan te verbinden. Er wordt gezorgd voor een juiste determinatie van de klassen voor “X” en dit met een maximum van 3 klassen;
  3. Nazicht of het merk voldoet aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden om tot registratie te kunnen overgaan (formele en materiële vereisten);
  4. Nazicht van het merkregister en aanverwante databanken op Europees niveau om na te gaan of het merk al dan niet visueel, fonetisch of conceptueel gelijkenissen vertoont met merken in de klassen waarin het merk is ingedeeld;
 • Tenslotte volgt het implementatieplan waarin voorzien wordt in een concreet voorstel tot registratie van het merk op maat van uw onderneming.
 • Tenslotte voeren we de eigenlijke merkregistratie of merkdepot uit.

Bij Europese merkregistraties is de eerste klasse steeds inbegrepen. Voor meerdere klassen maken wij graag een offerte op maat.

Europese merkregistratie aanvragen

* De prijzen zijn van toepassing op voorwaarde dat u als kleine onderneming in aanmerking komt voor een tussenkomst van de KMO-portefeuille (30%). Indien u als grote onderneming in aanmerking komt voor een tussenkomst van de KMO-portefeuille, zijn andere tarieven van toepassing (20%). In dat geval, alsook wanneer u niet in aanmerking komt voor een tussenkomst van de KMO-portefeuille, kan u ons contacteren voor een offerte op maat.

 ** De prijzen zijn exclusief de registratiekost dewelke betaald dient te worden aan het merkenbureau.

Ingentia Advocaten is gespecialiseerd in intellectuele eigendom

Ingentia Advocaten is gespecialiseerd in intellectuele eigendom en heeft reeds 20 jaar ervaring in het bijstaan van ondernemers op juridisch vlak, zo ook bij uw merkdepot.

Afhankelijk van de geografische zone waarin u werkzaam bent, kan u kiezen tussen een registratie in de Benelux, de Europese Unie, dan wel internationaal (deze prijs is op aanvraag, gelet op het feit dat de registratiekosten verschillen van land tot land).

Hoe gaan wij concreet te werk?

 • Voldoet uw merk aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden om tot registratie te kunnen overgaan (nazicht van de formele en materiële vereisten)?
 • Voor welke klassen van goederen en/of diensten komt uw merk in aanmerking? Er is standaard 1 klasse inbegrepen, voor elke bijkomende klasse betaalt u extra (de kostprijs per bijkomende klasse is beperkt tot de verhoogde depotkost die door het merkenbureau wordt aangerekend).
 • Is uw merk nog beschikbaar, met andere woorden bestaan er geen oudere merken die visueel, fonetisch en begripsmatig gelijkenissen vertonen met uw merk in de klassen waarin het werd ingedeeld?

Na deze stappen te hebben doorlopen, bezorgen wij u een implementatieplan met daarin een concreet voorstel voor de registratie van uw merk. Na uw goedkeuring gaan wij over tot het eigenlijke merkdepot (met inbegrip van de opvolging en de administratieve afhandeling).

Indien uw merk succesvol wordt geregistreerd, is de registratie gedurende 10 jaar geldig. Na het verstrijken van deze termijn kan uw registratie eenvoudig vernieuwd worden voor een periode van (telkens) 10 jaar.

Nadat uw merk geregistreerd is, is het van belang dat het goed bewaakt wordt om te vermijden dat anderen een aanvraag zouden indienen voor een merk dat erg op dat van u lijkt. Daarom krijgt u van ons 1 jaar merkbewaking, dewelke achteraf verlengd kan worden tegen een vaste prijs per jaar.

 

Wenst u meer informatie over merkregistratie, een offerte op maat of andere juridische dienstverlening?

Contacteer ons vandaag nog!

  Ik ga akkoord met de verwerking van mijn persoonsgegevens conform het privacybeleid