Laat u bijstaan op de weg naar succes

Trust in your company

Laat u bijstaan op de weg naar succes. Wij denken (pro)actief met u mee, stomen u juridisch klaar op kantelmomenten en laveren u veilig langs de cruciale fases van het ondernemerschap.  

Onze liefde roest niet

Van oprichting tot overdracht of ontbinding. Bij Ingentia Advocaten staan we naast u bij elke cruciale stap van uw onderneming. In goede en kwade dagen. Wij gaan hard voor uw zaak. Met een groot hart voor u en uw persoonlijke belangen.

Alles start met de keuze van de juiste vennootschapsvorm. Wij begeleiden u stap voor stap naar het meest passende bedrijfsmodel. En helpen u bij het opstellen van de bijhorende statuten. Volledig op maat van uw activiteiten en ambities.

Blijf nieuwe wetten de baas

Wist u dat sinds 2019 het Nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van kracht is? Ook bestaande vennootschappen vallen onder de nieuwe regelgeving. Die krijgen tot 1 januari 2024 de tijd om hun statuten aan te passen. De impact van het Wetboek op uw specifieke situatie inschatten? Neem contact op met onze experts. Zij staan voor u klaar met raad en daad.

Goede afspraken maken goede vennoten

Zet wederzijdse rechten, plichten en verhoudingen tussen de verschillende aandeelhouders op papier. Bijvoorbeeld over de overdraagbaarheid van aandelen, bedrijfsvoering, probleemoplossing en verdeling van winst (en verlies). Geen idee hoe u eraan begint? Wij zetten u graag op weg. En begeleiden u maximaal op het vlak van corporate governance en risicobeheer. Ontstaan er toch conflictsituaties binnen uw vennootschap? Dan overlopen we samen met u de mogelijke acties.

Fusies en overnames (M&A)

Groeit uw onderneming en wilt u een ander bedrijf overnemen? Of is het tijd om uw zaak over te dragen? Ons kantoor heeft ruime ervaring in alle aspecten van fusies en overnames (mergers & acquisitions). We helpen u bij de juridische voorbereidingen op de overdracht van uw onderneming en adviseren u over de manier waarop u ze kunt overdragen. Dat kan bijvoorbeeld door een overdracht van de aandelen (een ‘share deal’) of de overdracht van activa (een ‘asset deal’). We wijzen u ook op de juridische gevolgen van elke methode.

Due diligence

We helpen eveneens bij het uitvoeren van de due diligence voor de koper, zodat de eventuele transactie met kennis van zaken gebeurt. Wanneer u een akkoord bereikt met de andere partij, rekent u op ons voor het opstellen van de overnameovereenkomst en eventuele bijkomende overeenkomsten, zoals een aandeelhoudersovereenkomst en/of managementovereenkomst. We gaan eveneens de fiscale gevolgen van de transactie na. Daarbij moet er gestreefd worden naar fiscale neutraliteit, indien nodig met een voorafgaande rulingaanvraag.

Onze krachten fusioneren?

Geef ons gerust een belletje op +32 13 29 61 24!

    Testimonials