Bereid u altijd voor op het ergste

CIVIL LAW & ESTATE PLANNING

Bereid u voor op onvoorziene situaties. Want wie zee houdt, wint de reis. Met onze juridische knowhow zorgen we dat u zelfs in moeilijke tijden het roer stevig in handen heeft.

Back to the future

Houd werk en privé strikt gescheiden. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want een relatiebreuk of sterfgeval hebben mogelijk grote gevolgen voor uw onderneming. Na de emotie volgt al vlug het juridische en administratieve aspect. Wat als de erfgenaam van uw overleden vennoot geen interesse toont in uw organisatie? Of uw ex-partner een deel van de winst opeist na uw echtscheiding?

Wij denken mee vooruit en bouwen samen met u aan het perfecte toekomstplan. Ook als het gaat over uw eigen gezondheid. Ongevallen en ziektes zitten immers in een klein hoekje. Met een zorgvolmacht verzekeren we de continuïteit van uw organisatie. En dankzij een zorgvuldig voorbereide estate planning zorgen we voor gemoedsrust bij u en uw erfgenamen.

Echtscheiding

Een echtscheiding heeft grote gevolgen voor uw privésituatie, maar kan ook een impact hebben op uw onderneming. Zeker als uw ex-partner deel uitmaakt van uw zaak. Wat met winsten, schulden en activa? Wij staan aan uw zijde tijdens de echtscheidingsprocedure, zowel bij echtscheiding met onderlinge toestemming als echtscheiding met onherstelbare ontwrichting. We trachten de juridische aspecten van de scheiding en de vereffening en verdeling op ons te nemen. Dat is een zorg minder voor u in tijden die vaak emotioneel lastig zijn.

Tijdige machtsoverdracht

Als ondernemer dendert de trein maar voort. Dag in, dag uit. Maar wat als er u iets overkomt? En u van de ene dag op de andere niet meer in staat bent om uw zaak te runnen. Bijvoorbeeld door een ongeval, herseninfarct of dementie. Wie neemt dan de leiding over? Leg dit tijdig vast in een zorgvolmacht. Zo bepaalt u helemaal zelf en zonder tussenkomst van de rechtbank aan wie u de touwtjes overdraagt.

Regel ‘later’ vandaag

Nadenken over uw toekomst is ook zorg dragen voor uw naasten. Met een weldoordachte estate planning beschermt u uw vermogen en zorgt u dat het na uw overlijden in de juiste handen terechtkomt. Regel ‘later’ daarom vandaag! En bepaal nog tijdens uw leven de overdracht van uw roerende en onroerende goederen. Wij zorgen voor een correcte juridische en fiscale afhandeling. Volledig volgens uw noden en wensen.

Aansprakelijkheid

Als ondernemer kunt u vroeg of laat te maken krijgen met een aansprakelijkheidskwestie. Het aansprakelijkheidsrecht maakt een onderscheid tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid.

Contractuele aansprakelijkheid

Contractuele aansprakelijkheid behelst de gevolgen van het niet of niet afdoende nakomen van contractuele verplichtingen. Voorbeelden zijn een aannemer die een muur verkeerd bouwt, waardoor die omvalt, een autohandelaar die een defecte wagen verkoopt, een technicus die bij herstellingswerken in een woning het interieur beschadigt, …

Buitencontractuele aansprakelijkheid

Buitencontractuele aansprakelijkheid betreft alle schadegevallen waarbij er geen contract is tussen twee personen. Denk bijvoorbeeld aan schade door een verkeersongeval, een hond die een voorbijganger bijt of lichamelijke schade na een vechtpartij.

Vaak ontstaat er bij aansprakelijkheidskwesties discussie over wie aansprakelijk is, over gedeelde aansprakelijkheid en over de schadelijke gevolgen ervan. Ook de verzekeringsmaatschappij kan aangesproken worden. Als uw juridische partner behartigen wij uw belangen in zulke kwesties en zorgen we ervoor dat ze op een juiste en respectvolle manier worden afgehandeld.

De rest altijd een stap voor zijn?

Wij denken graag met u mee.

    Ons team helpt ondernemers groeien. Geeft hun de kans om 100% te focussen op hun business. Vanuit ons streven naar een uitmuntende kwaliteit, juridische knowhow en het meedenken met onze cliënten vormen we zo een baken van vertrouwen. En zetten we mee de schouders onder eenzelfde doel: uw onderneming naar een hoger niveau tillen. Door mee(r) richting te geven. Als de pijl in een boog.

    Tinneke Geukens