Behoed uw organisatie tegen cyberaanvallen

IP, IT & GDPR

Behoed uw organisatie tegen cyberaanvallen, inbreuken op de privacy en misbruik van uw intellectueel eigendom. Waar staat u vandaag? Onze audits maken schoon schip met alle pijnpunten.

In de wolken met onze service

Uw onderneming ongeschonden richting de toekomst loodsen, vereist aandacht voor cyberveiligheid. Wat wij daarmee te maken hebben? Alles! Gericht juridisch advies is immers essentieel om cyberrisico’s te beperken en te controleren. En zo de persoonsgegevens en privacy van uw klanten, leveranciers en medewerkers te beschermen. Precies wat de Europese GDPR-wet sinds 2018 van u vraagt.

It’s all about the cloud dus. En ook de bescherming van uw intellectueel eigendom is al lang geen gebakken lucht meer. Uw merk, product of dienst zijn nu eenmaal van onschatbare waarde voor uw zaak. Ze bepalen uw marktpositie en onderscheiden u van de concurrentie. Ingentia Advocaten specialiseerde zich de voorbije decennia in merkadvies en -registratie voor de Benelux en Europa. Van a tot z.

Expert in GDPR

Neen, u komt er echt niet vanaf met een korte privacyverklaring op uw website. De GDPR-wet is veelzijdig en streng. Centraal staat de verwerking van persoonsgegevens. Digitaal of op papier. In een register moet u elke datagerichte handeling bijhouden en ook uw overeenkomsten met leveranciers en medewerkers moeten duidelijke afspraken bevatten over veilige dataverwerking.

Grondige audits

Dat gaan we na met een grondige audit. Meester Tinneke Geukens is gecertificeerd Data Protection Officer en doorloopt met u een weldoordacht traject richting GDPR-conforme organisatie. Juridische en technische doorlichtingen resulteren in een concreet advies- en actieplan. Een implementatie zonder zorgen? Ook die nemen we op uw vraag voor onze rekening.

Breinbeschermers

Intellectual property (IP) is de verzamelnaam voor rechten op uitgewerkte ideeën en creatieve concepten. Dan hebben we het bijvoorbeeld over grafische ontwerpen, uitvindingen, muziek, teksten, foto’s of een merk. Kortom: creaties ontsproten aan de menselijke geest. Om die te beschermen tegen misbruik door derden is registratie een must. Nationaal of zelfs internationaal.

Intellectuele eigendom

Octrooirecht, auteursrecht, merkenrecht, tekeningenrecht en zelfs kwekersrecht: met een verregaande doorlichting gaan we na welke intellectuele eigendomsrechten u bezit en stellen we een  concreet uitvoeringsplan op. Realistisch, correct en inclusief de praktische en administratieve afhandeling. Tegelijk staan we stil bij de fiscale aspecten (bv. royalties) en begeleiden we u bij eventuele inbreuken.

Total error in IP, IT & GDPR?

Start opnieuw op en maak een afspraak.

    Testimonials