Intercompany-overeenkomst

Een overeenkomst tussen de verwante entiteiten onderling in het kader van de dienstverlening waarin zij elkaar van voorzien met bijzondere aandacht voor risicospreiding en aansprakelijkheidsbeperking.

Prijs op aanvraag.