Merkregistratie

Waarom kiezen voor een officiële merkregistratie?

  • Sta sterk tegenover merkmisbruik van concurrenten
  • Straal vertrouwen uit naar (potentiële) klanten
  • Gebruik merkregistratie voor fiscale optimalisatie

Ingentia Advocaten is gespecialiseerd in intellectuele eigendom en heeft reeds 20 jaar ervaring in het bijstaan van ondernemers op juridisch vlak, zo ook bij uw merkdepot.

Afhankelijk van de geografische zone waarin u werkzaam bent, kan u kiezen tussen een registratie in de Benelux, de Europese Unie, dan wel internationaal (deze prijs is op aanvraag, gelet op het feit dat de registratiekosten verschillen van land tot land).

Hoe gaan wij concreet te werk?

  • Voldoet uw merk aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden om tot registratie te kunnen overgaan (nazicht van de formele en materiële vereisten)?
  • Voor welke klassen van goederen en/of diensten komt uw merk in aanmerking? Er is standaard 1 klasse inbegrepen, voor elke bijkomende klasse betaalt u extra (de kostprijs per bijkomende klasse is beperkt tot de verhoogde depotkost die door het merkenbureau wordt aangerekend).
  • Is uw merk nog beschikbaar, met andere woorden bestaan er geen oudere merken die visueel, fonetisch en begripsmatig gelijkenissen vertonen met uw merk in de klassen waarin het werd ingedeeld?

Na deze stappen te hebben doorlopen, bezorgen wij u een implementatieplan met daarin een concreet voorstel voor de registratie van uw merk. Na uw goedkeuring gaan wij over tot het eigenlijke merkdepot (met inbegrip van de opvolging en de administratieve afhandeling).

Indien uw merk succesvol wordt geregistreerd, is de registratie gedurende 10 jaar geldig. Na het verstrijken van deze termijn kan uw registratie eenvoudig vernieuwd worden voor een periode van (telkens) 10 jaar.

Nadat uw merk geregistreerd is, is het van belang dat het goed bewaakt wordt om te vermijden dat anderen een aanvraag zouden indienen voor een merk dat erg op dat van u lijkt. Daarom krijgt u van ons 1 jaar merkbewaking, dewelke achteraf verlengd kan worden tegen een vaste prijs per jaar.

Benelux

€675,00

excl. btw

Grondig merkonderzoek

Strategisch en persoonlijk advies

1 klasse

10 jaar geldig advies

1 jaar merkbewaking

Europese unie

€1.130,00

excl. btw

Grondig merkonderzoek

Strategisch en persoonlijk advies

1 klasse

10 jaar geldig advies

1 jaar merkbewaking

Internationaal

Prijs op aanvraag

Via het contactformulier

Grondig merkonderzoek

Strategisch en persoonlijk advies

1 klasse

10 jaar geldig advies

1 jaar merkbewaking

* De prijzen zijn van toepassing op voorwaarde dat u als kleine onderneming in aanmerking komt voor een tussenkomst van de KMO-portefeuille (30%). Indien u als grote onderneming in aanmerking komt voor een tussenkomst van de KMO-portefeuille, zijn andere tarieven van toepassing (20%). In dat geval, alsook wanneer u niet in aanmerking komt voor een tussenkomst van de KMO-portefeuille, kan u ons contacteren voor een offerte op maat.
 ** De prijzen zijn exclusief de registratiekost dewelke betaald dient te worden aan het merkenbureau.

Interesse?

Contacteer ons snel voor een afspraak!