Familierechtbanken: een woordje uitleg

alle informatie over familie rechtbanken

Tot september 2014 konden tot wel drie rechtbanken betrokken zijn bij een enkel familiegeschil. Nu kan u beroep doen op de familierechtbank. Bij deze kan u terecht voor alle zaken aangaande jeugd en familiale oneffenheden.

Er is een familierechtbank in elk gerechtelijk arrondissement binnen elke rechtbank van eerste aanleg. Deze bestaat uit drie soorten kamers: de familiekamer, de jeugdkamer en de kamer voor minnelijke schikking.

Bevoegdheden

Voor volgende vorderingen kan men bij de familierechtbank terecht:

  • de staat van personen (bv. afstamming, adoptie, echtscheiding);
  • nietigverklaring van de wettelijke samenwoning;
  • het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling of het recht op persoonlijk contact ten aanzien van minderjarige kinderen;

Snellere procedures

Een groot voordeel is dat partijen spoedeisendheid kunnen aanvragen en de familierechtbank uitspraken kan doen in kortgeding.
Sommige zaken zijn vanzelfsprekend spoedeisend, zo bvb. zaken over het ouderlijk gezag; de verblijfsregeling en het recht op persoonlijk contact met een minderjarig kind, de onderhoudsverplichtingen,…
Wij kunnen u adviseren of uw zaak al dan niet in aanmerking komt voor een spoedprocedure.

Minnelijke schikking

Minnelijke schikking wordt steeds naar voren geschoven. Aan het begin van elke zaak zal eerst grondig worden bekeken of er kans is tot bemiddeling, verzoening of een minnelijke schikking.
Zo probeert men de tijd en kosten voor alle betrokken partijen te minimaliseren.

Welke familierechtbank?

Voor een eerste zaak is de woonplaats bepalend bij welke familierechtbank deze zal worden behandeld.
Indien er al andere zaken lopen, zullen deze samengevoegd worden tot één dossier en zal dat als geheel behandeld worden door de familierechtbank.
Partijen kunnen ook overeenkomen naar welke familierechtbank ze stappen. Ze mogen evenwel niet afwijken van de regel dat de zaak moet aanhangig gemaakt worden bij de familierechtbank die al eerder gevat is.

Besluit

Deze nieuwe manier van werken moet ervoor zorgen dat alle partijen in geval van eerder genoemde zaken sneller kunnen geholpen worden. Daarnaast is ook het financiële aspect belangrijk en betekent deze nieuwe werkwijze een enorme vooruitgang.

Wil u meer info hierover? Neem dan vrijblijvend contact op met advocatenkantoor Ingentia.

Contacteer Ingentia Advocaten

Contacteer ons

Bel ons op of neem contact op via ons contactformulier.