5 cruciale aspecten binnen het vennootschapsrecht

Als ondernemer is het essentieel om op de hoogte te zijn van de recente wijzigingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Deze nieuwe wetgeving, die op 1 mei 2019 in werking trad voor nieuwe vennootschappen en op 1 januari 2020 voor bestaande vennootschappen, heeft aanzienlijke veranderingen teweeggebracht in het vennootschapsrecht. Hieronder behandelen we enkele cruciale aspecten met betrekking tot vennootschapsrecht en leggen we uit waarom het zo belangrijk is om actie te ondernemen.

Tip
Wil je snel ontdekken of jij juridisch in orde bent met jouw vennootschap?
> Doe de Quick Scan

1. Statuten

Met de invoering van het WVV zijn er nieuwe regels en voorschriften voor vennootschappen ontstaan. Als je vóór 1 mei 2019 een vennootschap opgericht hebt en je statuten nog niet aanpaste aan het nieuwe WVV, kan dit leiden tot juridische onzekerheid en problemen in de toekomst. Het is daarom sterk aanbevolen om je statuten te laten herzien door een ervaren advocaat.

2. Aandeelhoudersovereenkomst

Bij een vennootschap met meerdere aandeelhouders is het raadzaam om een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen. Deze overeenkomst regelt de onderlinge verhoudingen en afspraken tussen de aandeelhouders en biedt duidelijkheid over zaken als besluitvorming, dividenduitkeringen, verkoop van aandelen en geschillenbeslechting. Het ontbreken van een aandeelhoudersovereenkomst kan leiden tot onenigheid en potentiële juridische geschillen.

In het nieuwe WVV zijn er ook wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot deze aandeelhoudersovereenkomsten. Het is dan ook belangrijk om je bestaande aandeelhoudersovereenkomst te laten aanpassen aan de nieuwe wetgeving. Een advocaat met expertise in vennootschapsrecht kan je hierbij helpen en ervoor zorgen dat je overeenkomst de huidige regelgeving volgt.

Naast de veranderingen in het vennootschapsrecht is bovendien het nieuwe verbintenissenrecht van kracht geworden. Deze wetgeving biedt een aantal nieuwe mogelijkheden en vernieuwingen aan, waarvan gebruik zou kunnen worden gemaakt bij het aanpassen van de aandeelhoudersovereenkomst.

3. Managementvennootschap en werkvennootschap

Als je tegelijkertijd bestuurder bent van je werkvennootschap en je managementvennootschap, is het van belang om de juiste juridische structuur en procedures te volgen. Aangezien er belangenconflicten kunnen ontstaan, is het van cruciaal belang om te zorgen voor transparantie en naleving van de wetgeving met betrekking tot bestuurdersverantwoordelijkheden.

4. Rechtspersoon-bestuurder

Op dit vlak zijn er twee belangrijke veranderingen doorgevoerd. Enerzijds is het niet langer mogelijk om met dubbele hoedanigheden te zetelen in het bestuur van eenzelfde vennootschap (het “cumulverbod”). Een natuurlijke persoon kan dus geen deel uitmaken van het bestuur als natuurlijke persoon-bestuurder én als vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon-bestuurder.

Daarnaast is het niet meer mogelijk om een rechtspersoon aan te duiden als vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon-bestuurder (het “cascadeverbod”). Als vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon-bestuurder moet je altijd een natuurlijke persoon aanduiden.

5. Voorzorgsmaatregelen

Het is belangrijk om voorzorgsmaatregelen te nemen voor situaties waarin een bestuurder tijdelijk niet in staat is om zijn of haar functie uit te oefenen (bijvoorbeeld door ziekte of ongeval). Een regeling voor het bestuur van de vennootschap zorgt voor continuïteit en voorkomt zo mogelijke problemen. Je kan deze regeling bijvoorbeeld opnemen in het benoemingsbesluit van de algemene vergadering of in een afzonderlijke overeenkomst met de bestuurder.

Is jouw vennootschap volledig juridisch in orde?
Neem het zekere voor het onzekere.

Contacteer ons

Bel ons op of neem contact op via ons contactformulier.