GBA kan nu ook websites offline halen als ze GDPR-regels niet volgen

Sinds 26 november 2020 heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (afgekort GBA), toezichthouder op de toepassing van GDPR, een samenwerkingsprotocol afgesloten met DNS Belgium VZW, de Belgische beheerder van domeinnamen. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor ondernemers van wie de website niet volledig in orde is met de GDPR-richtlijnen.

Wat zijn de mogelijke gevolgen van deze samenwerking?

DNS werkt nu mee aan de onderzoeken van de inspectiedienst van de GBA én kan ook op aanvraag van de GBA een ‘notice & action’-procedure opstarten. Dit wil zeggen dat ze websites met een .be-domeinnaam die niet in orde zijn met de GDPR-regels en niet binnen de 14 dagen gevolg geven aan de bevelen van de GBA volledig offline kunnen halen. Bezoekers van de website worden dan doorverwezen naar een waarschuwingspagina van de GBA.

Deze procedure zal wel enkel ingezet worden in uitzonderlijke gevallen:

  1. Inbreuken die de te beschermen belangen het zwaarst schaden;
  2. Inbreuken die worden gepleegd door organisaties of personen die bewust de wetgeving overtreden;
  3. De organisaties of personen zetten de verwerking van de persoonsgegevens verder ook al kregen zij een bevel om de verwerking op te schorten, te beperken, te bevriezen of stop te zetten.

Voldoet uw website aan de vereisten?

We raden u dan ook ten zeerste aan om hun websites goed na te kijken op het naleven van de GDPR-regels. Dit gaat zowel over een verstaanbare privacypolicy, een duidelijke cookiepolicy en -banner, actieve opt-ins voor online formulieren, …  Zeker nu uw website nòg meer dienstdoet als voordeur van uw bedrijf, in deze coronatijden.

De richtlijnen rondom cookies bijvoorbeeld zijn het afgelopen jaar namelijk nog aangescherpt. Check dus zeker volgende dingen, aangezien de boetes hierop kunnen oplopen tot duizenden euro’s:

  • Er moet duidelijk instaan wat de cookies doen;
  • Er moet duidelijk instaan waarom je gebruik wil maken van de cookies;
  • Er moet ook duidelijk vermeld staan hoe de cookies kunnen worden verwijderd of de toestemming kan worden ingetrokken;
  • De toestemming moet geïnformeerd zijn en berusten op een positieve actie;
  • Er dient een knop aanwezig te zijn om de cookies te weigeren
  • De cookiepolicy moet in de juiste taal zijn opgesteld.

Weet u niet of u in orde bent of hoe u dit in orde moet maken? Geen probleem! Wij kunnen u hierbij helpen. Stuur ons gerust een mailtje of bel ons met al uw vragen en we zorgen ervoor dat u zich hierover geen zorgen hoeft te maken.

Zeker in deze coronatijden, waarbij een website nòg meer dienstdoet als voordeur van uw bedrijf, zou dit een zeer grote streep door de rekening zijn.

Contacteer ons

Bel ons op of neem contact op via ons contactformulier.