De waarde van uw bouwgrond bij echtscheiding

Beeld u de volgende situatie in: u bent trotse eigenaar van een stuk bouwgrond. Vervolgens beslist u samen met uw echtgeno(o)t(e) om op deze grond een woning te bouwen met gemeenschappelijke gelden, hetgeen de waarde van uw bouwgrond doet zakken…