De Ondernemer en het huwelijksvermogensrecht

ondernemer en scheiding

Wanneer je als ondernemer beslist om uit de echt te scheiden, rijst de vraag “wat met de aandelen en mijn vermogen”. In deze complexe materie willen wij in deze blog kort ingaan op enkele wetwijzigingen hieromtrent

Sinds 1 september 2018 zijn er een aantal wijzigingen van toepassing op het huwelijksvermogensrecht in het wettelijk huwelijksstelsel, wat ook een invloed heeft op ondernemers.

Zo geldt voor de aandelen in een vennootschap een nieuwe regelgeving.
Wanneer in een huwelijk aandelen verkregen zijn met gemeenschappelijke gelden en op naam van één van beide echtgenoten staan, dan zijn sinds de vernieuwde wetgeving de lidmaatschapsrechten van deze aandelen eigen aan deze echtgenoot. Hetzelfde geldt wanneer de beroepsuitoefening enkel verbonden is aan de eigenlijke persoon van één van de echtgenoten (bv. artsen, …). De vermogenswaarde van deze aandelen is echter wel gemeenschappelijk op het moment dat het huwelijk ontbonden wordt.

Bezit één van de echtgenoten aandelen die eigen zijn en niet in de huwgemeenschap vallen door bv. oprichting van de vennootschap voor het huwelijk,  en wordt de beroepsuitoefening vergoed binnen deze vennootschap, kan dit leiden tot onbillijke inkomstenverdeling binnen het huwelijk.
De recente wetgeving stelt dat de gemeenschap vergoed hoort te worden voor de netto beroepsinkomsten die de huwgemeenschap niet heeft verkregen en die zij “redelijkerwijze” had kunnen verkrijgen indien het beroep niet via een eigen vennootschap werd beoefend.

Deze regelgeving is van toepassing op huwelijken aangegaan vanaf 1 september 2018. Voor aandelen geldt de regeling indien deze verkregen zijn na 1 september 2018.

Gaat u een vennootschap oprichten of bevindt u zich in een vennootschap met aandelen die binnen of buiten de huwgemeenschap vallen? Contacteer ons dan even! Wij zorgen voor een persoonlijke begeleiding van uw scheiding zowel op privaat als professioneel vlak !

Contacteer ons

Bel ons op of neem contact op via ons contactformulier.