4 tips voor de ondernemer om zijn/haar facturen tijdig betaald te krijgen

factuur die is betaald

Als ondernemer weet u hoe belangrijk het is dat klanten hun facturen tijdig betalen. Toch gebeurt het nog te vaak dat ondernemers maanden moeten wachten op de betaling van de verstuurde facturen. Hieronder een viertal tips die ervoor kunnen zorgen dat er een goede opvolging is van de verstuurde factuur.

1. Maak voor uw eigen administratie een draaiboek van de te volgen procedure van zodra een factuur het bedrijf wordt uitgestuurd (agendering van de vervaltermijn van de factuur, vastlegging van het tijdstip waarop er wordt gebeld naar de debiteur, wanneer de aangetekende brief wordt verstuurd en wanneer de factuur voor inning wordt overgemaakt aan de raadsman). Op die
wijze kan u steeds terugvallen op een vaste procedure die moet worden gevolgd en is er een strikte opvolging van de uitgaande facturatie.

2. Voorzie een vaste niet te lange vervaltermijn voor de factuur en agendeer de vervaltermijn in een agenda, waarna de eerste vriendelijke ingebrekestelling wordt verstuurd.

3. Een telefoontje zegt zoveel meer dan woorden. Neem ten gepaste tijde telefonisch contact op met de debiteur om hem of haar aan de openstaande factuur te herinneren. Vermoedelijk krijgt u hierdoor meer reactie dan door de geschreven ingebrekestelling.

4. Als ondernemer rest u dan tenslotte nog één actie die u zelf kan ondernemen, nl. het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Ook dit dient best binnen een bepaalde termijn te gebeuren.

Indien u vervolgens, ondanks uw minutieuze opvolging, nog geen betaling van uw factuur ontvangt, kan u met ons contact opnemen. Wij kunnen u dan helpen om de inning van uw factuur te bewerkstelligen. Ons e-mailadres: [email protected]. Uw vraag zal steeds binnen de 4 werkdagen worden behandeld.

Contacteer ons voor meer informatie

Contacteer ons

Bel ons op of neem contact op via ons contactformulier.