Meer transparantie voor de burger bij aanstelling gerechtsdeskundigen

meer transparantie voor burgers

Om onpartijdigheid in rechtszaken te garanderen, komt er binnenkort een nationaal register waarin de gerechtsdeskundigen, of experts, zich moeten aanmelden. Dat heeft Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zopas beslist.

“De meldingsplicht zal de transparantie verhogen voor de burger en zo mogelijke belangenvermenging beperken.”

Dit besluit komt er na klachten van burgers over experts die onder één hoedje zouden spelen met verzekeraars. Het centrale register zal de kwaliteit en objectiviteit waarborgen. Aan de registratie zijn voorwaarden verbonden rond ervaring en opleiding. Tevens is de opname  beperkt in de tijd. Daarnaast is er ook de meldingsplicht: wanneer een expert gevraagd wordt in een zaak waar zich een belangenconflict zou kunnen voordoen, moet hij dat melden.

Die plicht zal de transparantie verhogen voor de burger en zo mogelijke belangenvermenging beperken.

Contacteer ons voor meer informatie

Contacteer ons

Bel ons op of neem contact op via ons contactformulier.