Is een gedeeltelijke erfsprong mogelijk ?

erfsprong

Minister Koen Geens heeft in de kamer meegedeeld dat ook een gedeeltelijke erfsprong in de toekomst mogelijk zou worden.  Wat wil dit nu zeggen?

Sedert de wet van 10 december 2012, dewelke in werking is getreden op 21 januari 2013 kunnen ouders de erfenis dewelke zij ontvangen van hun ouders (=grootouders) verwerpen ten voordele van hun kinderen.  Hierdoor wordt één generatie successierechten uitgespaard.  Dit kon enkel bij een volledige verwerping, de ouders hadden aldus niet de mogelijkheid een deel te aanvaarden en een ander deel te verwerpen.

In de praktijk is gebleken dat van deze zogenaamde erfsprong niet veel gebruik wordt gemaakt…  Mogelijks heeft dit te maken met het feit dat de ouders de erfenis volledig dienen te verwerpen.  Het is letterlijk alles of niets.

In de toekomst zou het evenwel mogelijk worden dat de ouders de erfenis gedeeltelijk verwerpen, zodoende dat het andere deel bij hun kinderen terecht komt.  Het is alsnog afwachten of dit al dan niet mogelijk zal worden in de toekomst.

Contacteer ons voor meer informatie

Contacteer ons

Bel ons op of neem contact op via ons contactformulier.