Wanneer vangt de termijn van de tienjarige aansprakelijkheid voor de aannemer en architect aan?

tienjarige aansprakelijkheid

Op de aannemers en architecten rust een tienjarige aansprakelijkheid. Maar vanaf wanneer begint deze termijn te lopen? De tienjarige termijn neemt slechts een aanvang vanaf de oplevering, die een aanvaarding van de werken impliceert. Dit is in principe de definitieve oplevering.

Enkel wanneer de voorlopige oplevering een aanvaarding van de werken inhoudt, loopt de termijn vanaf dat moment. Zo kan bijvoorbeeld een contractueel beding of een clausule in een bindend document bepalen dat de voorlopige oplevering de goedkeuring behelst van de werken en/of dat zij het vertrekpunt is van de tienjarige termijn.

Overeenkomen dat de definitieve oplevering als aanvaarding geldt, maar dat de tienjarige termijn evenwel reeds bij de voorlopige oplevering zal aanvangen, is echter niet mogelijk. Dit zou immers in strijd zijn met het openbare-orde-karakter van de tienjarige aansprakelijkheid.

Contacteer ons voor meer informatie

Contacteer ons

Bel ons op of neem contact op via ons contactformulier.