Merkenrecht 2.0: De langverwachte technologische inhaalbeweging!

1. Wat was het?

Jawel, u leest het goed, het merkenrecht is aan een inhaalbeweging begonnen! Het was nodig! Veel ondernemers die zich van de concurrentie onderscheiden met bijvoorbeeld een specifieke verpakking of een typische melodie/tune konden immers niet terecht bij het BBIE. Zij konden in het verleden hun merk niet beschermen in het merkenregister.

Volgens de oude wettekst kon een teken enkel als merk ingeschreven worden wanneer het vatbaar was voor grafische voorstelling. Dit kon door middel van bijvoorbeeld woorden, tekeningen, letters, cijfers, kleuren of vormen (cf. oud artikel 2.1.1 Benelux Verdrag). De technologie liet het bij het opstellen van deze wettekst immers nog niet toe dat andere tekens zoals typische verpakkingen, melodieën,… in het merkenregister gepubliceerd en geraadpleegd konden worden. En dat was wel een vereiste.

2. Wat wordt het?

In het kader van de hervorming van het merkenrecht heeft het Europees Parlement en de Raad op 14 juni 2017 het volgende aangekaart: “Een teken moet in elke passende vorm kunnen worden weergegeven met algemeen beschikbare technologie, en dus niet noodzakelijk met grafische middelen, op voorwaarde dat het teken duidelijk, nauwkeurig, op zichzelf staand, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is.”

Deze hervorming is ingegaan op 01/03/2019. Hierdoor kunnen ondernemingen hun merken nu ook in een andere ‘vorm’ deponeren, vb MP3-bestanden. Naast het klassieke woord- of beeldmerk is een vormmerk, kleurmerk, klankmerk, positiemerk, hologrammerk, patroonmerk, bewegingsmerk of multimediamerk nu ook mogelijk. Ondernemingen kunnen nu hun positie op de markt dus in een andere vorm verder verstevigen en beschermen dan puur op basis van hun benaming of logo.

3. Overzicht van verruimde registratiemogelijkheden

Woordmerk

Een verzameling van woorden, cijfers, letters of andere karakters begrepen. dit zal doorgaans de benaming van uw onderneming of afdeling uitmaken, al dan niet vergezeld van een typerende slagzin.

Beeldmerk

Indien het logo van uw onderneming uit een afbeelding zonder tekst bestaat, valt dit onder de categorie van het beeldmerk.

Beeldmerk met woordelementen

Wanneer uw logo naast een afbeelding ook uit tekst bestaat of gekenmerkt wordt door een bepaalde opmaak (kleur, font), is er sprake van een beeldmerk met woordelementen. Ook hier kan de slagzin mee gedeponeerd worden.

Vormmerk

Is de vorm van uw product of de verpakking waarop u uw producten op de markt brengt hetgeen u onderscheid van uw andere spelers op de markt? Dan kan u dit beschermen door middel van een vormmerk, bestaande uit een afbeelding in 3D.

Vormmerk met woordelementen

Indien de vorm van uw product of de verpakking ervan gecombineerd wordt met woordelementen, dient er voor een vormmerk met woordelementen gekozen te worden.

Kleurmerk

Indien het onderscheidend teken van uw onderneming bestaat uit een typische kleur of fond zonder contouren, is er sprake van een kleurmerk.

Klankmerk

Onder deze categorie vallen alle klanken of combinaties van klanken die typerend zijn voor uw onderneming. Deze klanken kunnen aan de hand van een geluidsbestand of notenbalk beschermd worden.

Positiemerk

Beschermt de wijze waarop uw merk op het product wordt aangebracht of geplaatst.

Multimediamerk

Een merk dat bestaat uit een samenspel of combinatie van beelden en klanken.

Hologrammerk

Een merk dat zich onderscheidt van de concurrentiedoor middel van een hologram.

Bewegingsmerk

Een merk dat bestaat uit een beweging of wijziging van de positie van de bestanddelen van een merk.

Patroonmerk

Is een merk dat uitsluitend bestaat uit een reeks elementen die op regelmatige wijze (in een patroon) herhaald wordt.

Vindt u geen enkele categorie toepasselijk voor hetgeen u van de concurrent onderscheidt? Geen nood. Het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom voorziet nog in een laatste “ongedefinieerde” categorie. Zo heeft de houder van een alternatief onderscheidend teken nu de mogelijkheid om ook hiervoor bescherming aan te vragen.

4. Uitbreiding van de rechten van de merkhouders

De rechten van merkhouders werden per 01/03/2019 bovendien aanzienlijk versterkt. Als houder van een ouder merk of recht hebt u nu meer mogelijkheden om oppositie te voeren. Deze regels zijn vastgelegd. Het is nu duidelijk wat u kan doen om bv. op te treden tegen het gebruik van uw merk in vergelijkende reclame. Het is zelfs in bepaalde gevallen mogelijk al op te treden bij een ernstig en actueel vermoeden dat er een inbreuk op uw rechten als merkhouder zal plaatsvinden.

5. Keerzijde van deze evolutie?

Er is ook een keerzijde aan deze evolutie. Het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom heeft nu ruimere mogelijkheden om een merk te weigeren.

Deze redenen tot afwijzing waren er al:

– Een te beschrijvend karakter, de afwezigheid van onderscheidend vermogen;
– Misleiding;
– De aanwezigheid van verboden symbolen zoals vlaggen, wapens of officiële emblemen van een staat of internationale organisatie;
– Schending van de openbare orde en goede zeden.

Nu is het ook mogelijk om een verzoek tot inschrijving in het merkenregister af te wijzen wanneer het merk/merkbescherming niet de correcte of meest passende manier blijkt om uw intellectuele rechten te beschermen. In sommige gevallen kan u zich beter tot modellen of octrooien richten. Het kan ook zijn dat de naam of het teken van uw onderneming sterk gelijkt op een oudere beschermde naam van vb een plantenras. Hierop zijn dan vb. de regels van het kwekersrecht van toepassing waardoor uw merk ook afgewezen zal worden.

Meer informatie omtrent de recentste wijzigingen inzake merkenrecht kan u terugvinden op de website van het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom.

6. Advies?

Wenst u ons advies omtrent het registreren van uw merk alvorens effectief te registeren? Dan kan dat uiteraard. Hier vind u alvast de verschillende pakketten die Ingentia aanbiedt, u kunt uiteraard ook steeds contact met ons opnemen.

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwsberichten? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief

Contacteer ons

Bel ons op of neem contact op via ons contactformulier.