Wat is merkregistratie?

Als ondernemer bent u zonder twijfel bezig met de best mogelijke manier om uw producten of diensten in de markt te zetten. U kiest voor uw bedrijf een teken dat uw bedrijf identificeert, dat u onderscheidt van uw concurrenten maar bovenal een teken dat u herkenbaar acht voor uw klanten. U kiest m.a.w. een merk

Wat is het verschil tussen een Woordmerk, Beeldmerk of een Woordbeeldmerk?

Kiest u voor de naam zelf die uw goederen of producten vertegenwoordigen, dan kiest u voor een Woordmerk. Kiest u voor een grafische voorstelling, dan spreken we over een Beeldmerk, zoals een logo of een label.

Uiteraard kan een merk ook bestaan uit een combinatie van beelden en woorden, dan spreekt men over een Woord-Beeldmerk.

Volledigheidshalve moet er ook bij vermeld worden dat een merk ook een kleur, een geluidsfragment of een vorm kan zijn. Dit komt echter veel minder vaak voor.

Wat is merkregistratie en hoe werkt het?

Door een merk te registreren of te “deponeren”, wordt een merk beschermd. Dat betekent dat iemand anders uw merk, naam of logo niet mag gebruiken.

Registratie zorgt ervoor dat concurrerende ondernemingen niet  kunnen profiteren van uw succes door uw merk of een merk dat op het uwe gelijkt (parasitaire aanhaking genaamd), te gebruiken.

Een merkregistratie bestaat uit zes stappen:

1. Onderzoek naar beschikbaarheid

Elk merk is uniek, en moet dat ook blijven. Daarom wordt er voor de registratie onderzoek gedaan of een dergelijk merk al bestaat en of er geen merken bestaan die heel erg gelijkend zijn. Hierbij geldt dat het oudste recht voorgaat, m.a.w. de onderneming die het eerst een merk deponeert, zal het exclusief recht hebben om dit merk uit te dragen.

2. Bepalen van de klasssen

Na deze controles, worden de klassen bepaald volgens de NICE-classificatie. Deze klasse is afhankelijk van de aard van de activiteiten van uw bedrijf en de bescherming die u daarvoor wenst. Deze bepaling geeft een merk de beschermingsomvang die het nodig heeft. Om deze klasse te bepalen, helpen wij u graag verder.

3. Indienen bij BBIE, EUUIPO of WIPO

Wilt u uw merk beschermen in België, dan kan u uw merk laten registreren bij het BBIE (het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom). Een “Benelux” merk is geldig in België, Nederland en Luxemburg.

Het “Uniemerk” is een merk dat geregistreerd wordt bij het Europees merkenbureau en is geldig in alle 28 EU lidstaten.

Wilt u uw merk buiten Europa beschermen, dan gedeponeert u uw merk via WIPO (World Intellectual Property Organisation).  Een “internationaal merk” is een combinatie van verschillende nationale merkregistraties via 1 enkele procedure.

4. Beoordeling formele eisen en absolute gronden

Bij de registratie wordt er ook aandacht besteed aan een aantal beschermingsvoorwaarden waaraan een merk moet voldoen. Het mag vb. niet misleidend zijn naar de cliënt toe, het mag niet tegenstrijdig zijn met de openbare orde en de goede zeden,… Hier vindt u een volledig overzicht van die beschermingsvoorwaarden.

5. Wettelijke bezwaartermijn

Dit is de termijn waarin oudere merken bezwaar kunnen maken tegen het nieuw te deponeren merk. Bij een registratie in de Benelux is deze periode 2 maanden en in de EU is dat 3 maanden.

6. Inschrijving merk voor een periode van 10 jaar

Als in de wettelijke bezwaartermijn, geen bezwaar wordt aangetekend door een ouder merk, dan wordt het merk ingeschreven in het merkenregister en is het voor 10 jaar beschermd. Dit kan na 10 jaar verlengd worden.

U kunt zich ook abonneren. Zo wordt u op de hoogte gehouden wanneer er gelijkaardige merkregistraties gebeuren of wanneer uw merk vernieuwd moet worden.

Kiest u voor een Woordmerk, een Beeldmerk of een Woordbeeldmerk?

Wat u nu eigenlijk het beste kiest, is afhankelijk van uw bedrijf. Als u een “brand” hebt gekozen dat  als woord voldoende onderscheidend is, raden we aan om dit als woordmerk te registreren, dat is het sterkst.

Als u daarentegen kiest voor een logo, dan registreert u een beeldmerk. Het is dan wel noodzakelijk dat u dit logo ook effectief in de praktijk gebruikt.

Kiest u voor de combinatie, dan geldt de merkbescherming uiteraard voor die specifieke combinatie van woorden en beelden.

Denk bij het kiezen eraan dat een woordmerk over het algemeen veel minder snel wijzigt dan een logo of een beeldmerk. Als u enkel een logo als merk registreert, is de kans reëel dat dit u op termijn meer zal kosten, aangezien u dan bij elke wijziging van het logo een nieuw merkdepot moet aanvragen.

Indien u hierover twijfelt, vraagt u best advies. Wij helpen u hier graag mee verder.

Wat zijn de voordelen van een merkregistratie?

Door uw merk te registreren, hebt u het exclusieve recht om het merk te gebruiken voor de goederen of de diensten die u bij de merkregistratie hebt geselecteerd.

Dit heeft als voordeel dat u zich kunt verzetten tegen het gebruik van uw merk door anderen. Zo kunt u voorkomen dat klanten en/of potentiële klanten in verwarring geraken. Maar ook belet u uw concurrenten dat ze onterecht profiteren van uw succes.

Ook kunt u gebruik maken van het ®-teken. Hoewel dit teken op zich niet volstaat om het merk te beschermen, vormt dit bij (potentieel) cliënteel een meerwaarde, i.e. een gevoel van vertrouwen.

Hoeveel kost een merkregistratie?

Dat ontdekt u hier

Contacteer ons

Bel ons op of neem contact op via ons contactformulier.