Uw slogan auteursrechtelijk beschermen? Zo doet u het!

Heeft uw onderneming een krachtige slogan bedacht die uw onderneming uniek zal maken? Wenst u te vermijden dat een ander er vandoor gaat met dezelfde slogan voor gelijkaardige goederen en diensten? Ingentia advocaten zet graag voor u de voorwaarden uiteen om uw slogan te beschermen.

Een slogan, ook slagzin genoemd, is een krachtige tekst die gebruikt wordt voor reclamedoeleinden via advertenties op sociale media en in televisie-, radio- en/of reclamespots. Slogans zijn essentiële, doch onderschatte marketingtools geworden die als doel hebben het aanzetten tot een aankoop door de consument.

Eenmaal een geniale slogan gevonden, kan u vermijden dat een ander gebruikt maakt van dezelfde slogan. U heeft de mogelijkheid om uw slogan te beschermen, en dit op basis van het merkenrecht en het auteursrecht.

Bescherming via het merkenrecht

Voor de bescherming van een slogan gelden geen andere vereisten dan voor de bescherming van een merk in het algemeen. Een merk wordt ingeschreven indien het – in relatie tot de goederen of diensten waarvoor het wordt ingeschreven- als een identificatie voor een bepaalde onderneming wordt herkend. Dit is de zogenaamde herkomstfunctie.

Bovendien dient de slogan onderscheidend vermogen te hebben. Van onderscheidend vermogen is er sprake indien de slogan meer dan alleen een reclameboodschap omvat die de kwaliteiten van de goederen of diensten in kwestie ophemelt omdat hij verschillende betekenissen heeft. Ook is er sprake van onderscheidend  vermogen als de slogan een spel op woorden vormt en/of een verrassing introduceert. De slogan dient dus beschouwd te worden als iets fantasierijk en verrassend én dient een bepaalde originaliteit te vertonen zodat deze makkelijk gememoriseerd kan worden. Hoe meer het publiek inspanningen moet doen of cognitieve processen moet doorstaan om de slogan te begrijpen, des te beter!

Voorbeelden van beschermde slogans die een voldoende onderscheidend karakter hebben zijn onder meer Just do it (Nike), I’m loving it (Mc Donalds) en Maten, makkers, Maes (Maes).

Let wel, zwakke slogans die een rechtstreekse begrijpelijke betekenis hebben en die het relevante publiek niet in staat stelt om de herkomst ervan te herkennen zullen niet in aanmerking komen voor bescherming op basis van het merkenrecht.

Bescherming via het auteursrecht

In ieder geval geniet de slogan bescherming op basis van het auteursrecht. Elk origineel werk van letterkunde en kunst dat de stempel van de auteur draagt, wordt gevat door bescherming van het auteursrecht. Deze bescherming verkrijgt u bovendien automatisch en helemaal gratis. In tegenstelling tot het merkenrecht is dit aldus een heel eenvoudige wijze om bescherming te genieten en hoeft u dus helemaal geen registratie uit te voeren.

Let wel, dit betekent dat het vaak moeilijk te bewijzen is wie de houder van het auteursrecht is en/of wie de eerste was die de slogan heeft bedacht. Een ander minpunt is dat de bescherming beperkt is in de tijd, namelijk tot 70 jaar na het overlijden van de auteur. Dit in tegenstelling tot het merkenrecht waar de houder van het merk 10 jaar bescherming geniet die steeds hernieuwbaar is.

Opkomen tegen het gebruik van uw slogan door een derde

Wanneer de slogan als merk werd gedeponeerd of zelfs enkel bescherming geniet op basis van het auteursrecht is het mogelijk om op te komen tegen het gebruik door een ander van uw identieke, dan wel gelijkaardige slogan voor identieke/gelijkaardige goederen of diensten. Het is niet vereist dat die andere persoon de slogan zelf heeft gedeponeerd als merk.

Opkomen doet u door middel van het versturen van een ingebrekestelling waarin u vriendelijk, doch met enige aandrang verzoekt om het gebruik van de slogan met onmiddellijke ingang te stoppen.

Indien de gebruiker van uw slogan hieraan geen tijdig gevolg geeft, begaat de hij een handeling dewelke in strijd is met de eerlijke handelspraktijken. Het is dan mogelijk om een procedure voor de rechtbank te starten om het gebruik van de slogan te staken.

Voor meer informatie over de juiste bescherming van uw slogan en/of de het optreden tegen de inbreuk door een derde kan u zich wenden tot ons kantoor. Neem gerust contact op met één van onze advocaten door te mailen op [email protected] of bel op  013/29.61.24.

Contacteer ons

Bel ons op of neem contact op via ons contactformulier.