Alcoholintoxicatie en staat van dronkenschap: wat is het verschil?

Vaak krijg ik volgende vraag:‘Ik ben veroordeeld voor alcoholintoxicatie en staat van dronkenschap. Is dit niet hetzelfde?’.

Het antwoord is: neen. Er is wel degelijk een verschil tussen alcoholintoxicatie en staat van dronkenschap.

Alcoholintoxicatie betekent dat u meer alcohol in het bloed/de adem heeft dan wettelijk toegelaten is. De wegcode bepaalt dat er sprake is van alcoholintoxicatie van zodra u 0,22 mg/l alcohol in de uitgeademde lucht heeft. Dit komt overeen met 0,5 promille alcohol in het bloed.

Alcoholintoxicatie is met andere woorden een objectieve toestand die gemeten kan worden via een ademtest of via een bloedafname.

Staat van dronkenschap daarentegen wordt in de rechtspraak omschreven als het verlies van de bestendige controle over zijn daden ingevolge alcoholinname.

De staat van dronkenschap zal dus worden vastgesteld aan de hand van uitwendige kenmerken zoals bijvoorbeeld bloeddoorlopen ogen, met een dubbele tong spreken, een onzekere gang, agressie,..

De staat van dronkenschap is eerder een subjectieve afweging en kan verschillen van persoon tot persoon.

Het kan dus best zijn dat de wettelijk toegelaten grens van alcoholintoxicatie werd overschreven en men dus door alcohol geïntoxiceerd is, zonder dat men zich in staat van dronkenschap bevindt. Omgekeerd, kan men zich in staat van dronkenschap bevinden, hoewel de wettelijk toegelaten grens van alcoholintoxicatie nog niet bereikt werd.

Contacteer ons voor meer informatie

Contacteer ons

Bel ons op of neem contact op via ons contactformulier.