De feestdagen na een echtscheiding

De kerstvakantie komt eraan. Voor vele gezinnen een vrolijke periode, gevuld met familie en vele blije kindergezichtjes. Maar wanneer je met een scheiding geconfronteerd wordt, kunnen de naderende feestdagen heel wat kopzorgen mee brengen.

Waar blijven de kinderen? Wat is de beste regeling? Hoe lang zit je hieraan vast?

OVEREENKOMST OF VONNIS

Een goede en duidelijke regeling kan veel oplossen!

Als jullie uit elkaar gaan is er geen vastgelegde wettelijke regeling die bepaalt waar de kinderen wanneer moeten zijn. Jullie hebben hier dus een overeenkomst of vonnis over nodig, net zoals de rest van het verblijf van de kinderen. 

De beste overeenkomst is deze die jullie zelf maken, want jullie zijn hier heer en meester en staan zelf achter het uiteindelijke resultaat.

Daarom is het eerste advies om zelf te trachten tot een regeling te komen, in onderling overleg en mogelijk met de hulp van een advocaat/bemiddelaar. Zij kunnen jullie immers mogelijkheden van een regeling voorleggen waarin jullie je kunnen vinden, of adviseren in verband met een regeling voor de komende jaren.

Komen jullie er onderling uit? Perfect, maar zorg dan steeds dat de regeling in een overeenkomst staat én dat deze overeenkomst vastgelegd wordt bij vonnis.

Komen jullie er niet uit? Dan kan de Familierechter op verzoekschrift uitspraak doen over wat een gepaste regeling is.

Het vonnis met het akkoord of de uitspraak zal de regeling zijn waarop jullie de komende jaren terugvallen.

MOGELIJKHEDEN

De regeling voor de kerstvakantie brengt specifieke moeilijkheden met zich mee omdat voornamelijk de feestdagen moeten verdeeld worden. Geen idee hoe hieraan te beginnen?

Enkele handige vragen die jullie je kunnen stellen:

  • Vieren jullie beiden alle feestdagen?
  • Welke feestdagen zijn het belangrijkst voor jullie?
  • Is Kerstavond even belangrijk als Kerstdag?
  • Is Nieuwjaar / Oudjaar even belangrijk als de kerstdagen?
  • Welke uren zullen de kinderen waar spenderen?

Als kantoor met een specialisatie in familierecht, zijn er al veel verschillende regeling die onze revue gepasseerd zijn.

Wij sommen even de meest voorkomende regelingen op:

  • Jaarlijks dezelfde regeling

Jullie leggen vast dat de kinderen jaarlijks Kerstavond bij mama spenderen en Kerstdag bij papa, waarbij het uur van de wissel wordt vastgelegd. Idem voor de eindejaarsfeesten.

Deze regeling is het meest nuttig voor gezinnen waar de feesten jaarlijks volgens vaste traditie gevierd worden én compatibel zijn.

  • Oneven / even jaren

Jullie voorzien in de even jaren dat de kinderen op Kerstavond en Oudejaar bij mama zijn en Kerstdag en Nieuwjaar bij papa, waarbij deze regeling het jaar nadien omgekeerd wordt.
Als jullie beide feestdagen even belangrijk vinden, geeft dit een eerlijke verdeling.

  • Opdeling Kerst / eindejaar

Jullie komen overeen dat de kinderen altijd de Kerstdagen bij mama zijn en altijd bij de eindejaarsfeesten bij papa, of omgekeerd.

Jullie kunnen regelen dat dit het jaar nadien (even / oneven) wordt omgekeerd of dit afstellen op bijvoorbeeld een week om week verblijf.

  • Volgen verblijfsregeling

Jullie komen bv. een week om week bilocatie verblijf overeen voor de kinderen en willen continuïteit bieden. In deze regeling wordt er geen uitzondering voorzien voor de feestdagen en blijven de kinderen simpelweg waar ze die week zijn.

Deze regeling draagt de minste voorkeur weg, net omdat vele ouders de feestdagen minstens gedeeltelijk met hun kinderen willen vieren.

HULP?

Al deze regelingen kunnen toegepast worden met respect voor de “gewone” verblijfsregeling.

Twijfel je alsnog? Weet je niet hoe je een en ander op papier moet krijgen?

Contacteer ons

Bel ons op of neem contact op via ons contactformulier.