Maak van uw E.O.T. geen lijdensweg! Ga goed geïnformeerd te werk!

De wetgever heeft enkele procedureregels gewijzigd die gelden bij een echtscheiding onderlinge toestemming. (E.O.T.)

Ingentia advocaten geeft u een overzicht:

Afschaffing persoonlijke verschijning bij een E.O.T
Vanaf 1 september 2018 moeten echtgenoten die scheiden met onderlinge toestemming niet meer voor de rechtbank verschijnen. De volledige procedure zal schriftelijk verlopen. Zowel voor koppels die meer dan zes maanden feitelijk gescheiden leven als voor koppels voor wie dit nog niet het geval is.
Vandaag moeten mensen die een echtscheidingsprocedure in onderlinge toestemming volgen en die minder dan zes maanden feitelijk gescheiden leven nog één keer persoonlijk voor de Rechtbank komen om hun akkoord te bevestigen.
Vanaf 1 september 2018 zal deze verplichte verschijning dus worden afgeschaft. De rechtbank kan evenwel nog steeds een persoonlijke en gezamenlijke verschijning bevelen. Er hoeven daarvoor geen uitzonderlijke omstandigheden voorhanden te zijn.

Facultatief advies van de Procureur des Konings
Het uitbrengen van een advies door de Procureur des Konings wordt facultatief, daar waar vandaag de Procureur des Konings verplicht is in elk dossier een advies te geven aan de rechtbank omtrent de naleving van de vormvereisten, de toelaatbaarheid van de echtscheiding en omtrent de overeenkomsten over hun minderjarige kinderen.

Geen keuze meer van territoriale bevoegde familierechtbank
Vanaf 1 september kunnen de echtgenoten bij een echtscheiding onderlinge toestemming niet meer zelf een familierechtbank kiezen. De familierechtbank van de woonplaats van een van de partners of van de laatste echtelijke verblijfplaats zal bevoegd zijn.

Geen onderhoudsuitkering tussen echtgenoten: expliciete vermelding
Werd er tussen de echtgenoten overeengekomen dat er geen persoonlijk onderhoudsgeld betaald moet worden? Dan moet dit expliciet vermeld worden in hun overeenkomst.

Wenst u bijstand bij het opstellen van een E.O.T.? Dan kunt u uiteraard steeds contact opnemen met ons kantoor, op het nummer 013/29.61.24 of via ons contactformulier.

Contacteer ons voor meer informatie

Contacteer ons

Bel ons op of neem contact op via ons contactformulier.