Een merkregistratie is geld waard !

merkregistratie is geld waard

Indien u voor uw onderneming een “teken” hebt bedacht dat uw onderneming identificeert en onderscheidt van concurrenten, overweeg dan zeker merkregistratie. Het is interessant om dat teken te laten registreren als merk.

Wanneer u het merk registreert op uw persoonlijke naam, wordt u beschouwd als de auteur van dat teken waarvoor een creatieve inspanning is geleverd bij het creëren daarvan. Als auteur kan u vervolgens het gebruik van uw merk afstaan aan uw onderneming in ruil voor een fiscaal vriendelijke vergoeding.

Ingentia Advocaten merkt dat veel ondernemingen hier niet van op de hoogte zijn en zet daarom in deze blog graag de fiscale voordelen van merkregistratie  uiteen.

Wat is een merkregistratie?

Als onderneming haalt u tal van voordelen uit een logo of handelsbenaming. Denk bijvoorbeeld aan naambekendheid en markt- of sectorwaarde. Door een merk te registreren, wordt deze beschermd. Dat betekent dat iemand anders uw merk niet mag gebruiken. Merkregistratie zorgt ervoor dat concurrerende ondernemingen niet kunnen profiteren van uw succes door uw merk of een merk dat op het uwe gelijkt (parasitaire aanhaking genaamd) te gebruiken.

U kan uw merk laten registreren in de Benelux of meteen kiezen voor een Europese merkregistratie waarbij uw merk geregistreerd is in alle lidstaten van de Europees Unie. Wilt u uw merk buiten Europa beschermen, dan deponeert u uw merk via WIPO (World Intellectual Property Organisation).  Een “internationaal merk” is een combinatie van verschillende nationale merkregistraties via 1 enkele procedure.

Hoe kan een geregistreerd merk u nu geld opleveren?

Veel ondernemingen zijn niet op de hoogte dat hun geregistreerd merk ook geld kan opbrengen. Fiscaal gezien zijn er tal van voordelen verbonden aan een merkregistratie zoals belastingvoordelen en de mogelijkheid tot het verwerven van royalties voor auteursrechten wanneer het depot op een optimale wijze plaatsvindt.

Indien u uw merk op uw persoonlijke naam registreert kan u het gebruik van het merk afstaan aan uw onderneming in ruil voor royalties.

Wat zijn royalties?

Royalties zijn vergoedingen voor het gebruik van andermans rechten. Essentieel is dat het dient te gaan om een intellectueel beschermd werk, een geregistreerd merk in dit geval. Merkhouders worden vergoed voor hun creatieve inspanning bij het creëren van het merk.

Licentie

Indien u uw merk op uw persoonlijke naam registreert kan u het gebruik daarvan afstaan aan uw onderneming door middel van een licentieovereenkomst. Een voldoende uitgebreide overeenkomst is van essentieel belang. De overeenkomst voorziet expliciet in de licentie van het gebruik van het merk en voorziet voor die licentie een specifieke vergoeding. In de overeenkomst dient daarnaast voldoende aandacht besteed te worden aan de rechten en plichten van zowel u, zijnde de licentiegever, als uw onderneming, zijnde de licentienemer.

Berekening van royalties

Tegenover het gebruik van een merk staat een afgesproken jaarlijkse financiële vergoeding, namelijk een royalty. Het Belgisch recht kent een fiscaal zeer gunstig regime voor royalties.

De omvang van de royalties dient procentueel gekoppeld te worden aan de gerealiseerde omzet van uw onderneming die het geregistreerd merk gebruikt. Dit moet steeds geval per geval bekeken worden. In de praktijk zal dit afhangen van de bekendheid van de onderneming, maar ook van de concurrentie in de regio.

De ontvangen inkomsten uit royalties dient u niet zomaar bij de beroepsinkomsten te tellen die u moet aangeven in de personenbelasting. Die inkomsten worden namelijk beschouwd als ‘roerende inkomsten’.  Bijgevolg geldt een belastingtarief van slechts 15% roerende voorheffing i.p.v. de 30% die u normaal als personenbelasting moet betalen. Deze 15% geldt echter enkel voor inkomsten tot een maximum bedrag van 62.090 EUR voor inkomstenjaar 2020. Boven dit grensbedrag worden de auteursrechten belast als beroepsinkomsten (tegen het normale progressieve belastingtarief van max. 50%).

Enkel het netto-inkomen is belastbaar. Alvorens de roerende voorheffing van de auteursrechtelijke inkomsten wordt berekend,  worden eerst de beroepskosten afgetrokken om het netto-bedrag van de inkomsten te bepalen. Het kostenforfait is eveneens zeer interessant.

Opgelet!

Wanneer u echter beroep doet op een gespecialiseerd bureau voor de uitwerking van uw beeldmerk is een éénmalige vergoeding voor de vermogensrechten op het grafisch werk beter gepast dan een terugkerende omzet gerelateerde vergoeding. De redenering hierachter is dat indien de onderneming rechtstreeks beroep zou hebben gedaan op een gespecialiseerd bureau, zij immers ook een éénmalige vergoeding hiervoor verschuldigd geweest zou zijn en geen jaarlijks deel van haar omzet.

Niet alleen staat u met een geregistreerd merk sterk tegenover misbruik door anderen, fiscaal gezien zijn er tal van voordelen verbonden aan een merkregistratie.

Ingentia Advocaten adviseert u graag over de slaagkansen van uw merkregistratie op Benelux, Europees of internationaal niveau. Daarnaast bekijkt Ingentia Advocaten ook graag samen met u naar de mogelijkheden voor een fiscale optimalisatie.

Voor verdere vragen rond een merkregistratie of een fiscale optimalisatie van uw merk, kan u zich wenden tot ons kantoor. Neem gerust contact op met één van onze advocaten door te mailen op [email protected] of bel op  013/29.61.24.

Meer info kan u ook terugvinden op deze pagina

Contacteer ons

Bel ons op of neem contact op via ons contactformulier.