3 tips bij de redactie van een concurrentiebeding

3 tips bij het opstellen van concurrentiebeding

Wilt u zich, als hoofd van een innovatieve onderneming, ervan verzekeren dat uw werknemers of de mensen waarmee u samenwerkt gedurende de overeenkomst en/of na ontslag of het einde van de overeenkomst niet gaan lopen met de verworven knowhow en u (oneerlijke) concurrentie aandoen? Om oneerlijke concurrentie vanwege uw werknemers of medewerkers te vermijden kan het nuttig zijn een niet-concurrentiebeding in de overeenkomst op te nemen.

Ingentia Advocaten wenst u in deze blog tips te geven bij de redactie van een niet-concurrentiebeding vanuit het standpunt van de opdrachtgever.

Tip 1

Kijk steeds na of u niet onder strengere bijzondere regelgeving valt. Zo leggen de Arbeidsovereenkomstenwet, de Handelsagentuurwet en het Mededingingsrecht strengere voorwaarden op m.b.t. de geldigheid van het niet-concurrentiebeding. Indien u dit nalaat riskeert u dat het niet-concurrentiebeding nietig wordt verklaard waardoor u niet beschermd zal zijn tegen (eerlijke) concurrentie.

Tip 2

Beperk het niet-concurrentiebeding naar duur, voorwerp en ruimte om zeker te zijn dat het beding geldig is. Aan deze verplichting moet u steeds voldoen zelfs indien u enkel onder het gemeen recht valt.

Ten eerste moet het beding beperkt zijn in duur en moet de duur redelijk begroot worden. Dit criteria moet in concreto getoetst worden, zo moet er rekening gehouden worden met de leeftijd van de betrokkene, diens werkervaring, de relevante markt, de aard van de activiteit en de lokale commerciële ontwikkelingen.

Ten tweede moet het beding beperkt zijn qua voorwerp. Zo kan het voorwerp enkel betrekking hebben op de activiteit die als een concurrentiële activiteit voor de onderneming kunnen worden beschouwd. Ook dit criteria moet in concreto getoetst worden.

Ten derde dient het beding ook beperkt te zijn qua ruimte. Zo kan het gebied waarin concurrentie verboden wordt niet groter zijn dan het gebied waarin effectieve concurrentie zich kan voordoen.

Tip 3

Bepaal een financiële sanctie bij overtreding van het niet-concurrentiebeding. Let wel dit bedrag dient redelijk begroot te zijn en gekoppeld zijn aan de schade die veroorzaakt kan worden door de overtreding.

Ingentia Advocaten kan u steeds helpen bij vragen omtrent niet-concurrentiebedingen.

Contacteer ons voor meer informatie

Contacteer ons

Bel ons op of neem contact op via ons contactformulier.