3 tips bij het opstellen van een overeenkomst voor zelfstandige dienstverlening (Freelance)

tips voor freelance overeenkomst

Toch zijn er enkele valkuilen waarvoor men moet opletten. Hierna enkele tips bij de redactie van een overeenkomst voor zelfstandige dienstverlening.

Tip 1: Geen standaardcontracten

Werk zeker niet met standaardcontracten. Vaak wordt er in grote bedrijven met veel werknemers gebruik gemaakt van standaardcontracten. Dit is af te raden voor een zelfstandige samenwerking daar ieder partnerschap verschilt. Zie er zeker op toe dat het contract aansluit bij uw specifieke verwachtingen en wensen.

Tip 2: Schijnzelfstandigheid

Let op voor schijnzelfstandigheid. Het is belangrijk steeds in de overeenkomst te benadrukken dat het om een zelfstandige samenwerking gaat. Opgelet: dit is niet voldoende om beide partijen te vrijwaren tegen een herkwalificatie. Ook de inhoud van de overeenkomst en de uitvoering hiervan moeten verenigbaar zijn met het statuut van zelfstandigen. Zo moet de opdrachtnemer voldoende vrijheid hebben om zijn eigen arbeid te organiseren, mag er geen sprake zijn van gezag, enz…

Tip 3: Intellectuele eigendom

Denk aan de intellectuele eigendom. Vaak wordt er tijdens een zelfstandige samenwerking waardevolle kennis uitgewisseld, verfijnd en zelfs gecreëerd. Het is dan ook zeer belangrijk te bepalen wie de wettelijke auteurs- of andere intellectuele rechten hierover bezit. Dit om latere discussie met heel wat financiële gevolgen te vermijden.

Wenst u nog meer informatie over eventuele valkuilen bij het opstellen van een overeenkomst voor zelfstandige samenwerking of heeft u hulp nodig bij de redactie ervan? Aarzel niet en neem contact op met Ingentia Advocaten, wij helpen u graag verder!

Contacteer ons voor meer informatie

Contacteer ons

Bel ons op of neem contact op via ons contactformulier.