Nieuwe btw-regels voor grensoverschrijdende online verkopen vanaf 1 juli 2021

Door de toenemende globalisering en digitalisering stijgt sinds geruime tijd de vraag naar een vereenvoudiging van de btw-regels voor ondernemingen die online verkopen. Met ingang van 1 juli 2021 treden in dit opzicht de nieuwe btw-regels in werking voor e-commerce in de Europese Unie.

Deze nieuwe regeling is van toepassing op verkopen door ondernemers aan particulieren (B2C) die in de Europese Unie zijn gevestigd, doch niet op verkopen aan andere ondernemers (B2B).

Wat kan u verwachten?

Afschaffing van de bestaande drempelbedragen en invoering van een nieuw drempelbedrag van € 10.000

Onder de huidige regeling is de grensoverschrijdende verkoop van goederen aan consumenten binnen de Europese Unie belastbaar in de EU-lidstaat waar de goederen geleverd worden in het geval dat de lokale jaarlijkse omzetdrempels overschreden worden.

Met ingang van 1 juli 2021 worden die lokale drempelbedragen afgeschaft en is de btw altijd verschuldigd in de EU-lidstaat waar de goederen aankomen. Hierop bestaat een uitzondering voor ondernemers waarvan de totale omzet van buitenlandse verkopen binnen de EU jaarlijkse onder de drempel van € 10.000,00 blijft. In dat geval mag nog steeds Belgische btw aangerekend worden.

Afschaffing van de btw-vrijstelling voor invoer van kleine zendingen

Momenteel geldt er een btw-vrijstelling voor zendingen van maximaal € 22,00 die uit landen buiten de EU naar klanten binnen de EU worden verzonden.

Met ingang van 1 juli 2021 vervalt deze vrijstelling en is er aldus ook btw verschuldigd op aankopen van geringe waarde.

Uitbreiding van MOSS (Mini-One-Stop-Shop)

Voor telecom-, omroep- en elektronische diensten bestaat er momenteel een ‘MOSS’-systeem. Dit houdt in dat ondernemingen – zelfs als men buitenlandse btw moet aanrekenen omdat de drempelbedragen overschreden worden – hun aangifte nog steeds in België kunnen doen. Dit brengt met zich mee dat ondernemingen zich niet in elke lidstaat waar zij diensten leveren dienen te registeren voor btw-doeleinden.

Dit ‘MOSS’-systeem wordt met ingang van 1 juli 2021 vervangen door het één-loketsysteem ‘OSS’ (One-Stop-Shop). Dit systeem zal niet enkel gelden voor leveranciers van elektronische diensten, doch voor alle afstandsverkopen van goederen en diensten.

Invoering van IOSS (Invoer-One-Stop-Shop)

Tot slot is er nog goed nieuws voor ondernemingen die goederen invoeren vanuit derde landen met een waarde van maximaal € 150,00. Zij worden vanaf 1 juli 2021 onderworpen aan de btw in de EU-lidstaat van aankomst van de goederen, terwijl de invoer zelf van btw is vrijgesteld.

De verkopende onderneming zal voor dit systeem kunnen kiezen en zal dan de verschuldigde btw moeten aangeven in ‘invoer OSS’ of ‘IOSS’. Dit ‘IOSS’-systeem is niet verplicht, doch zal bij niet-toepassing de invoer onderworpen zijn aan btw.

Indien u als ondernemer een webshop heeft waarop u goederen en/of diensten aanbiedt, is het van belang u voor te bereiden op deze nieuwe btw-regelgeving. Als uitbater van de webshop is het immers uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de juiste btw wordt aangerekend.

Ingentia Advocaten helpt u hiermee graag op weg. Neem gerust contact op met één van onze advocaten door te mailen op [email protected] of bel op 013/29.61.24.

Contacteer ons

Bel ons op of neem contact op via ons contactformulier.