Vaccinatie bij kinderen van gescheiden ouders.

vaccinatie bij kinderen van gescheiden ouders

Op het moment van schrijven van deze blog zitten we volop in de 4de Corona-golf en is vaccinatie is een ‘hot topic’. Over wel of niet vaccineren nemen wij geen standpunt in. We geven wel graag informatie over de mogelijkheden van vaccinatie bij minderjarige kinderen in geval van een scheiding.

Stel, je leeft niet meer samen met de andere ouder van je minderjarige kind en jullie verschillen van standpunt over de vaccinatie van jullie kind. Wie kan/mag er dan beslissen? En heeft de minderjarige zelf een plaats in deze beslissing?

Keuzerecht Minderjarigen

Er moet sowieso een verschil gemaakt worden tussen vaccinatie bij minderjarigen tussen de 16 – 18 jaar en minderjarigen tussen de 12 – 15 jaar.

De leeftijdscategorie minderjarigen tussen de 16 – 18 jaar wordt gezien als medisch meerderjarig. Dit wil zeggen dat zij volledig zelfstandig kunnen beslissen over al dan niet gevaccineerd worden. Zij hebben hierbij de toestemming van hun ouders niet nodig.

Ben je 15 jaar of jonger, dan heb je in principe de toestemming van je ouders nodig om je te laten vaccineren. Echter heb je zelf ook wel wat te zeggen als minderjarige van deze leeftijd. Immers moet de zorgkundige rekening houden met de visie van deze groep jongeren bij medische beslissingen en beoordelen of de jongere in kwestie in staat is om zelf beslissingen te nemen (wat vaak zo is).

Wil je niet gevaccineerd worden maar je ouders wel?

Als je ouders willen dat je gevaccineerd wordt, maar jijzelf niet, dan zal je niet (fysiek) gedwongen kunnen worden gevaccineerd te worden, net omwille van voorgaande. De zorgkundige  zal vaak in gesprek gaan met de jongere en zijn/haar ouders om hier uit te raken.

Indien de jongere zelf gevaccineerd wil worden, maar de ouders willen dit niet.

Dan is er een conflict en kan in principe geen vaccinatie plaatsvinden. De zorgkundige  zal ook hier in gesprek gaan met ouders en kind en trachten tot een oplossing te komen. Oordeelt de zorgkundige  op basis van dit gesprek dat het belang van vaccinatie voor de minderjarige primeert na afweging van de risico-baten beoordeling, kan hij de weigering van de ouders overstemmen. De zorgkundige  wordt hierin best ondersteund na overleg (bv. Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, CLB, Jongerenwelzijn,….) en na allicht tussenkomst van de Jeugdrechter.

 

Gescheiden ouders

Bij gescheiden ouders, die niet langer samenleven, kan er onderling een conflict ontstaan. De ene ouder wil wel een vaccinatie en de andere ouder niet. Wat kan je ondernemen?

De zorgkundige die de vaccinatie verstrekt, dient voor min 15 jarigen een ondertekend toestemmingsformulier van de ouders te ontvangen. Dit formulier wordt vaak ondertekend door 1 van beide ouders. Het is aan beide ouders onderling om zich van de toestemming van de andere te verzekeren. Dit is niet de verantwoordelijkheid van de zorgkundige.

Indien slechts 1 van beide ouders ondertekend heeft, dan mag de zorgkundige  uitgaan van de veronderstelling van het gezamenlijk ouderlijk gezag, waarbij de veronderstelling / vermoeden van wederzijdse instemming speelt opzichtens de zorgkundige. Is de zorgkundige op de hoogte van de ernstige betwistingen of de conflictsituatie van de ouders, dan zal hij informeren naar de toestemming van beiden.

Komen jullie niet overeen? Dan zal deze betwisting op eigen initiatief voorgelegd dienen te worden aan de bevoegde Familierechter, die een beslissing in deze kan nemen.

Heb je bijkomende vragen hierrond? Contacteer ons gerust!

Contacteer ons

Bel ons op of neem contact op via ons contactformulier.