Slechte reclame is ook reclame? Of toch liever niet?

hoe gaat u om met negatieve reclame

Als ondernemer streeft u naar 100% klanttevredenheid. En toch wordt u af en toe geconfronteerd met situaties waar u niet iedereen tevreden heeft kunnen stellen en dit ondanks uw gepassioneerde engagement. In dit technologisch tijdperk, kan deze ontevredenheid makkelijk geuit worden via online beoordelingen op diverse sites. Op zich niets mis mee, iedereen heeft immers het recht op vrije meningsuiting, zolang het opbouwende kritiek betreft. Maar wanneer deze online uitlatingen ingegeven zijn vanuit opzettelijk oogmerk en enkel tot doel hebben uw onderneming te schaden, dan wil u hier natuurlijk zo snel mogelijk komaf mee maken. Maar kan dit zo maar? Wat met het recht van vrijheid van meningsuiting?

Concreet zit u in deze situatie met een spanning tussen twee equivalente rechten, nl. het recht van vrijheid van meningsuiting zoals gewaarborgd door o.a. de grondwet en het EVRM enerzijds en het recht op een goede naam anderzijds. Het eerste betreft een fundamenteel recht dat niet preventief beperkt kan worden.

Toch betekent dit niet dat de situatie kansloos is, daar dit geen absoluut recht is. Het Hof van Cassatie heeft immers geoordeeld dat het verspreiden van onrechtmatige berichten die iemands naam kunnen schaden een vorm van eigenrichting uitmaakt, hetgeen verboden is. Wanneer dergelijke inbreuk zich voor doet, bestaan er dan ook verschillende wegen die bewandeld kunnen worden, zowel burgerrechtelijk als strafrechtelijk.

Wanneer de recensies geplaatst worden onder eigen naam, behoort een procedure in kort geding tot de mogelijkheden. Via deze stakingsvordering  kan een verplichting om de geplaatste recensies te verwijderen opgelegd worden en onder bepaalde omstandigheden zelf een verbod voor toekomstige publicaties. Volgens vaststaande rechtspraak is de situatie als dringend te bestempelen en rechtvaardigt dit dergelijke kortgedingprocedure, ook al krijgt u pas na verloop van tijd kennis van de

recensies. Daarnaast kan onder bepaalde voorwaarden ook de site in kwestie worden aangesproken in kort geding als deze op actieve wijze instaat voor het beheer van de recensies. In beide gevallen kan er bovendien een dwangsom gekoppeld worden.

Maar ook bij anonieme recensies is er actie mogelijk. De meeste internetpagina’s voorzien immers de mogelijkheid om individuele recensies te rapporteren. Zo voorziet Google bijvoorbeeld zelfs in een juridisch verzoekschrift om deze te laten verwijderen wanneer aangetoond wordt dat de recensie in kwestie een inbreuk vormt op de richtlijnen die Google hanteert. Daarnaast is ook een klacht met burgerlijke partijstelling een mogelijkheid. Hierdoor zal een strafdossier gestart worden op basis van artikel 145§3is van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, laster en eerroof (Art. 443 e.v. Sw.) of in uitzonderlijke gevallen zelfs op basis van Art. 25 GW. Afhankelijk van de ernst van de feiten kan dan m.b.v. de CCU de identiteit van de betrokken persoon achterhaald worden.

Wenst u hulp bij dit probleem?

Contacteer het team van Ingentia Advocaten

Contacteer ons

Bel ons op of neem contact op via ons contactformulier.