Kan ik mijn prijsstijgingen zomaar doorrekenen aan mijn klant?

prijsstijging

Prijsstijgingen, we zien ze momenteel in tal van sectoren alwaar het de werking ernstig belemmert. Leveranciers kunnen moeilijk aan hun grondstoffen geraken en als ze grondstoffen kunnen aankopen, zijn ze over het algemeen erg duur geworden.

Kan jij als leverancier deze prijsstijgingen dan zomaar doorrekenen aan je klanten?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van het contract tussen u als leverancier en uw klant.

Prijsstijgingen zijn opgenomen in het contract

Als mogelijke prijsstijgingen zijn opgenomen in een contract en dat contract is aanvaard door uw klant, dan kan je binnen de omvang zoals dit is voorzien in uw contract effectief prijsstijgingen doorvoeren. Let wel, veel contracten voorzien dat dit via een kennisgeving aan uw klant moet gebeuren en met bepaalde maximum bedragen. Hier dient uiteraard rekening mee te worden gehouden.

Prijsstijgingen zijn niet opgenomen in het contract: overmacht of niet?

Wanneer je niets voorzien hebt over prijsstijgingen in uw contract, kan je uw prijsstijgingen niet zomaar doorrekenen.

Prijsstijgingen kunnen soms gezien worden als een overmachtssituatie voor de leverancier waardoor die niet anders kan dan de initieel afgesproken prijs aanpassen. Dit is echter zeker niet altijd het geval.

Om je prijsstijgingen te kunnen doorrekenen als overmachtssituatie en dus zonder een overeenstemming hierover met je klant, moet je aan heel wat voorwaarden voldoen.

Om van overmacht te kunnen spreken moet er immers sprake zijn van een onvoorzienbare gebeurtenis, die buiten de wil van u als leverancier is opgetreden en die de uitvoering van de overeenkomst zoals die initieel was voorzien tijdelijk of definitief onmogelijk maakt.

Vooral de eerste voorwaarde, dat er sprake moet zijn van een onvoorzienbare gebeurtenis, is hier van belang aangezien deze zeker niet altijd is ingevuld.

Wanneer we bijvoorbeeld spreken over een prijsstijging omwille van de coronacrisis, zal het wellicht afhankelijk zijn van wanneer je de initiƫle prijs hebt bepaald met je klant. Werd uw initiƫle prijs afgesproken voor de start van de coronacrisis? Dan geldt dit wellicht wel als een onvoorzienbare gebeurtenis voor u als leverancier. Heb je uw prijs afgesproken tijdens de coronacrisis waarbij de prijzen al aan het stijgen waren, dan is er wellicht geen sprake van een onvoorzienbare gebeurtenis en kan je uw prijsstijgingen wellicht moeilijk doorrekenen aan uw klant.

Wel is het belangrijk om rekening te houden met het feit dat rechtbanken over deze kwestie nog steeds vrij verschillend oordelen, zoals dat trouwens het geval is aangaande tal van corona-gerelateerde zaken. Het is en blijft derhalve aangewezen om mogelijke prijsstijgingen van in het begin op te nemen in het contract met de klant zodat niemand voor verrassingen komt te staan.

Contacteer ons

Bel ons op of neem contact op via ons contactformulier.