Vaccinatie bij kinderen jonger dan 12 jaar.

vaccinatie -12-jarigen

Het advies van de overheid is om ook de 5- tot 12-jarigen te laten vaccineren. Wij geven graag juridisch advies aan (gescheiden) ouders die het niet eens zijn over het al dan niet vaccineren van hun kinderen zonder hierin een standpunt in te nemen. Onze blog over de vaccinatie bij +12-jarigen leest u hier.

Verschil met + 12-jarigen

Waar 16- tot 18-jarigen worden gezien als medisch meerderjarig en dus in staat zelfstandig de keuze voor vaccinatie te maken, zijn er ook de min 16-jarigen die nog steeds toestemming nodig hebben van hun ouders maar ook zelf enige zeggenschap hebben.

Dit is een groot verschil met de min 12-jarigen, die volledig minderjarig en handelingsonbekwaam zijn en geen zeggenschap hebben in hun eigen vaccinatie. Zij zijn dus volledig afhankelijk van de beslissing van hun ouders hieromtrent.

Wat bij meningsverschil?

Het zijn dus de ouders die beslissen of zij hun kind willen vaccineren of niet. Maar wat als deze ouders gescheiden leven en zij het niet eens zijn over het vaccineren van hun minderjarige kind?

In principe ontvangt de minderjarige op het adres waar hij/zij is ingeschreven een uitnodiging tot vaccinatie waarop de ouders hun toestemming dienen in te vullen. Deze uitnodiging vind je ook in de e-box.

Net zoals bij de plus 12-jarigen wordt dit formulier vaak ondertekend door 1 van beide ouders. Het is aan beide ouders onderling om zich van de toestemming van de ander te verzekeren. Dit is niet de verantwoordelijkheid van de zorgkundige die vaccineert. Indien slechts 1 van beide ouders ondertekend heeft, dan mag de zorgkundige uitgaan van de veronderstelling van het gezamenlijk ouderlijk gezag, waarbij de veronderstelling / vermoeden van wederzijdse instemming speelt opzichtens de zorgkundige. Zo ook wanneer één van beide ouders het kind vergezelt bij de vaccinatie.

Is de zorgkundige op de hoogte van de ernstige betwistingen of de conflictsituatie van de ouders, dan zal hij informeren naar de toestemming van beiden.

Hoe kan ik mijn weigering tot vaccinatie dan duidelijk maken?

De website laatjevaccineren.be leert dat deze ouder dit kan via de uitnodiging van het kind. Je kan om deze te vinden inloggen op de e-box van je kind of uiteraard per post. In die uitnodiging tot vaccinatie kan je een link en code vinden om de vaccinatie te weigeren.

Het weigeringsformulier kan je ook downloaden en ingevuld en ondertekend bezorgen aan het betrokken vaccinatiecentrum. Je hebt hiervoor in principe geen kids-ID van je kind nodig. Het alternatief is je naar het vaccinatiecentrum begeven met bewijs dat je de ouder van betreffende kind bent en je toestemming daar weigeren.

Gedwongen beslissing over vaccinatie

Komen jullie niet overeen? Dan zal deze betwisting op eigen initiatief (via een verzoekschrift) voorgelegd dienen te worden aan de bevoegde Familierechter, die een beslissing over de vaccinatie zal nemen. Er zal dan een hoorzitting hierover gepland worden, waarbij beide ouders opgeroepen worden en gehoord.

Heb je bijkomende vragen hierrond? Contacteer ons gerust!

Contacteer ons

Bel ons op of neem contact op via ons contactformulier.