Waarom u uw scheiding best niet te lang uitstelt !

Net als een doktersbezoek uitstellen, al dan niet omwille van Covid19, stellen sommige koppels een bezoek aan een advocaat uit wanneer ze uit elkaar zijn. Soms is de feitelijke breuk al maanden gepasseerd alvorens ex – partners de vereiste stappen zetten om één en ander te regelen.

En zoals bij een uitgesteld doktersbezoek , is het uitstellen van een bezoek aan een advocaat vaak geen goed idee. Want wat je weet, kan je genezen of zelfs voorkomen.

Wat zijn nu concreet de risico’s van het uitstellen van je “officiële” scheiding en dito regeling?

Uitstel of executie?

Er zijn verschillende manieren om te scheiden of uit elkaar te gaan en te regelen wat er geregeld moet worden. Jullie kunnen samen in bemiddeling gaan en trachten tot een regeling te komen. Jullie kunnen naar een notaris om een akte te laten opstellen. Of jullie kunnen, samen, naar een bemiddelaar advocaat of eenzijdig een procedure starten.

De verschillende manieren van “scheiden” beslaan ook allemaal verschillende tijdspannes alvorens er een officiële regeling is.  Het één zal beter passen dan het ander voor ieder koppel.

Bij een bekrachtigde overeenkomst staat het jullie vrij een en ander onderling te regelen. Maar wat als de bemiddeling niet werkt en/of er geen overeenkomst komt? Wat zijn dan de wettelijke regelingen die een uitstel niet zo goed verwerken?

Wij sommen er enkele voor u op.

De hypothecaire lening

Jullie hebben een gezamenlijke woning en hypothecaire lening. Eén van beide partners verlaat de gezamenlijke woning en degene die er blijft wonen betaalt alleen de lening verder af. Een veelgestelde vraag is of deze afbetalingen, sinds de ex – partner vertrokken is, kan verrekend worden op het einde van de rit.

Belangrijk hier is het verschil tussen samenwonenden en gehuwden. Bij (feitelijk en wettelijk) samenwonenden is het zo dat de betaling van de lening verrekend kan worden vanaf het moment dat één van beide partners officieel het adres verlaten heeft, aldus zijn/haar adres veranderd heeft. Het is dus belangrijk zo spoedig mogelijk het adres van de vertrekkende partner officieel te wijzigen.

Een gelijkaardige regeling is geldend voor koppels gehuwd met scheiding van goederen. Bij gehuwden onder het wettelijk stelsel ligt het iets complexer. Stel, jullie gaan op 1 februari feitelijk uit elkaar en gaan apart wonen, ook in de registers van de burgerlijke stand. Jullie starten officieel de echtscheiding niet tot 1 december van hetzelfde jaar, 9 maanden later. Dit noemt men in de regel de vereffeningsdatum, of de officiële start van de echtscheiding door het neerleggen van het verzoekschrift bij de Familierechtbank. Indien jullie hiervoor een (niet geslaagde) bemiddelingspoging hebben ondernomen, is de procedure bijvoorbeeld nog niet gestart.

Terug naar ons voorbeeld: in de periode van 9 maanden tussen de feitelijke breuk en de vereffeningsdatum, is er in de regel geen verrekening mogelijk van de hypothecaire lening die 1 van beiden betaalde. De 9 maanden die betaald zijn aan de lening, zijn dus niet terug te vorderen.

Slechts in uitzonderlijke gevallen kan er verrekening gebeuren vanaf een vroegere datum dan de vereffeningsdatum, doch dit gebeurt niet automatisch en hierover dient geprocedeerd te worden.

Er dient benadrukt te worden dat een en ander afwijkend kan zijn wanneer jullie een overeenkomst hierover opstellen.

De woonstvergoeding

Wat met de partner die in de woning verblijft sinds de breuk? Is die een “huur” verschuldigd aan de partner die verhuist?

Hetzelfde onderscheid tussen samenwonenden / gehuwden onder scheiding van goederen en gehuwden onder het wettelijk stelsel spelen ook hier. In geval van gehuwden onder scheiding van goederen en samenwonenden, is er een woonstvergoeding (of huur) verschuldigd vanaf de feitelijke scheiding. Deze wordt uiteraard best aangetoond door de wijziging van het adres.

Bij gehuwden is dezelfde regeling van toepassing als bij de hypothecaire lening. Er is een woonstvergoeding verschuldigd vanaf het moment dat de echtscheiding officieel is ingezet. Deze woonstvergoeding kan, zoals gezegd, gezien worden als een te betalen huur.

Gezien de partner die in de woning blijft voor de helft eigenaar is van deze woning in onze veronderstelling, komt slechts de helft van deze woonstvergoeding toe aan de ander want ook deze is slechts voor de helft eigenaar.

Ook hier geldt weer dat, bij een overeenkomst tot scheiding, andere regelingen kunnen getroffen worden.

Een onderhoudsbijdrage voor de kinderen

Jullie hebben kinderen. Kinderen kosten een aardige duit. Of één van beide partners recht heeft op een onderhoudsbijdrage voor de kinderen, is afhankelijk van verschillende factoren. Er wordt namelijk rekening gehouden met de verblijfsregeling zelf, de inkomsten van partijen, de mogelijkheden van partijen om inkomsten te verwerven, wie de kinderbijslag ontvangt en de leeftijd van de kinderen.

Er is geen regeling die stelt dat bij een bilocatieregeling of co – ouderschap qua verblijf geen onderhoudsbijdrage verschuldigd is. We nemen hetzelfde voorbeeld als hierboven, waar er een feitelijke breuk komt in februari en er pas in oktober officiële stappen gezet worden om een onderhoudsbijdrage voor de kinderen te verkrijgen, of in de procedure echtscheiding of door middel van een verzoekschrift tot ouderschapsregeling.

De onderhoudsbijdrage zal door regel genomen pas toegekend worden vanaf deze officiële “start” van de procedure. Met terugwerkende kracht wordt er geen onderhoudsbijdrage toegekend. De geldende rechtspraak gaat er immers van uit dat wie geen onderhoudsgeld gevraagd heeft, ook niet behoeftig is in die zin.

Dit geldt ook voor de bijkomende of bijzondere kosten voor de kinderen. Denk aan schoolrekeningen, bijzondere medische kosten zoals orthodontie en hobbykosten.

Wederom, onderlinge overeenkomsten kunnen afwijken.

Tijd heelt niet altijd

Een goed akkoord is vaak een winst voor beide partijen betrokken in een breuk, zodat bemiddeling en pogingen om tot deze akkoorden te komen zeker een kans en tijd verdienen. Wanneer u echter merkt dat één en ander op de lange baan geschoven wordt en u één van bovenstaande belangen heeft, doet u er zaak aan zo spoedig mogelijk actie te ondernemen.

Ons advies klinkt u dan ook niet onbekend in de oren: een advocaat, beter vroeg dan laat!

Heeft u specifieke vragen of wenst u een advies of bijstand? Neem zeker contact met ons op!

Contacteer ons

Bel ons op of neem contact op via ons contactformulier.