Wat met de verblijfsregeling van je kinderen tijdens een pandemie?

Covid19 is alom tegenwoordig. Lock down, soft lockdown, maatregelen bij de jeugdbewegingen en zelfs op school.

Maar wat moet u doen wanneer er maatregelen worden afgekondigd en u heeft een verblijfsregeling voor uw kind(eren) samen met uw ex – partner? Gaat deze verblijfsregeling nog door? Wanneer mag deze stopgezet worden?

Belang van de kinderen overweegt

Wat u steeds in het achterhoofd kan houden, is dat de verblijfsregeling voor de kinderen in hun eigen belang is. Het is voor hen belangrijk dat zij moeder en vader kunnen blijven zien zoals dit gepland staat en zij vast kunnen houden aan de regelmaat die er is ingepland. Kinderen worden immers omwille van de maatregelen al blootgesteld aan veel wijzigingen, zodat de verblijfsregeling een houvast kan bieden.

Jullie kunnen als ouder steeds in onderling overleg afwijken van de verblijfsregeling die loopt. Komen jullie niet overeen, dan blijft de verblijfsregeling die is vastgelegd lopen.

Gezondheid vs. gezond verstand?

In het algemeen veranderen de bevolen maatregelen weinig tot niets aan de verblijfsregeling van uw kinderen. Dat wil zeggen dat deze kunnen blijven lopen in zoverre de overheid dit niet verbiedt.

De wissel van de kinderen is bijvoorbeeld een noodzakelijke verplaatsing en kan gemotiveerd worden aan de hand van uw verblijfsregeling.

Wanneer uw kinderen positief testen op Covid19 primeert natuurlijk het gezond verstand. Op dat ogenblik is het noodzakelijk, omwille van de gezondheidsmaatregelen en het risico op besmetting bij de andere ouder, de opgelegde of zelfquarantaine te volgen. Het zieke kind verblijft dan, tot het einde van de quarantaine, in het gezin waar het ziek is geworden.

Je zou zelfs kunnen stellen dat een besmetting met het virus een opschorting van de verblijfsregeling noodzaakt.

Een opschorting van de maatregelen omwille van een mogelijke corona besmetting kan enkel wanneer er een doktersattest is dat de besmetting bevestigt.

Voelt uw kind zich niet goed (koorts, hoesten, verkoudheid,…) maar is er nog geen besmetting vastgesteld? Praat erover met uw ex – partner zodat jullie kunnen overeenkomen wat jullie het beste doen. Komen jullie niet overeen, dan blijft de vastgestelde verblijfsregeling lopen.

Blijf echter steeds het belang van uw kind in het oog houden. Is er een zeer reële kans op besmetting met het virus omdat één van de ouders in quarantaine is? Zet de verblijfsregeling dan stop.

Wanneer de quarantaine stopt, herneemt de verblijfsregeling zich terug.

Heeft u specifieke vragen of wenst u een advies of bijstand? Neem zeker contact met ons op!

Blog ism http://www.mamabaas.be

Contacteer ons

Bel ons op of neem contact op via ons contactformulier.