Wat moet u doen na een auto-ongeval? Ingentia wijst u de weg in 5 stappen!

Een auto-ongeval is snel gebeurd, het kan trouwens iedereen al eens overkomen. Op het moment van het ongeval ben je vaak in paniek waardoor je soms niet meteen weet welke stappen je moet ondernemen. Het is nochtans belangrijk dat de nodige vaststellingen onmiddellijk na het ongeval worden gedaan, teneinde latere bewijsproblemen te vermijden.
Ingentia Advocaten kan u dan ook de volgende tips meegeven:

1. “Safety First”


Veiligheid boven alles! Laat de auto staan waar hij staat (omwille van bewijsmateriaal achteraf) , doe de knipperlichten aan, zet een gevarendriehoek om het ongeval aan te geven en doe een fluo-hesje aan zodat je duidelijk zichtbaar bent voor de andere weggebruikers.

2. “Gewonden?”


Ga onmiddellijk na of er gekwetsten zijn. Indien dit het geval is, bel dan 112.

3. “Verzamelen van feitelijke gegevens”


Verzamel na een ongeval met schade zo veel mogelijk feitelijke gegevens die de situatie van het ongeval aantonen.

a. Het is uiterst belangrijk dat u samen met de tegenpartij(en) ter plaatse een Europees aanrijdingsformulier invult en dat dit nauwkeurig, volledig en juist wordt gedaan.

Denk er immers aan dat het aanrijdingsformulier rechtsgeldig is en dienst doet als bewijsmiddel.

U moet er zich van bewust zijn dat u zich met uw handtekening volledig akkoord verklaart met wat er door u als bestuurder op het aanrijdingsformulier werd vermeld. Onderteken dan ook enkel indien u volledig akkoord gaat met de gegevens vermeld op het aanrijdingsformulier en zeer zeker met de situatieschets.

Bij een ongeval met meerdere voertuigen moet u een aanrijdingsformulier opstellen met elke bestuurder waarmee u in contact bent gekomen.

De getuigen: als er getuigen zijn dienen ze hier vermeld te worden.

De situatieschets is een cruciaal element: maak eerst een klad. Ze moet omvatten:
• de richting van de voertuigen A en B met een pijl aangeduid
• de verkeerssituatie, verkeersborden, wegmarkeringen (doorlopende lijnen of niet), naam van de straat
• geef de getuigen aan met een kruisje
• de middenas van de weg moet verplicht met een stippellijn worden aangegeven op de situatieschets
• als u niet genoeg plaats heeft, mag u de situatieschets op een wit blad maken, op voorwaarde dat dit door alle betrokken partijen wordt getekend

Bij meningsverschillen is het belangrijk dat in de rubriek “opmerkingen” aan te geven. Indien u dat niet doet, geeft u uw akkoord voor de versie op de aangifte.

Denk eraan dat het aanrijdingsformulier door beide partijen moet ondertekend zijn.

b. In de volgende gevallen, volstaat het invullen van het Europees aanrijdingsformulier niet en haalt u tevens de politie erbij:

– Er wordt vluchtmisdrijf gepleegd;
– De andere automobilist is dronken of zijn papieren zijn niet in orde of hij bedreigt u;
– Er zijn gewonden. Zelfs al bent u slechts licht gewond, geeft dan toch aan dat u “beduusd” was door de impact, want vaak voelt u nog niet onmiddellijk alle echte symptomen van de mogelijke verwondingen.
– Er is discussie over de omstandigheden van het ongeval. Het is aangewezen aan de politie een kopij te vragen van het proces-verbaal van verhoor. Indien dit niet mogelijk is, vraagt u in kennis te worden gesteld van het PV nummer.
Ook al wordt er door de politie een proces-verbaal opgesteld, dan nog is het belangrijk dat er een Europees aanrijdingsformulier wordt ingevuld.

c. Indien er getuigen zijn van het ongeval, verzamel dan hun identiteitsgegevens en laat hen indien mogelijk een getuigenverklaring afleggen in een zo kort mogelijke periode na het ongeval. Maak ook melding van die getuigen op het aanrijdingsformulier en laat hen tekenen.

d. Neem foto’s van de omstandigheden van het ongeval: de positie van de auto’s, van de plaatsgesteldheid, van de schade aan de voertuigen, de remsporen, de staat van het wegdek, verkeerstekens, de breedte van de baan, …. en dit vanuit verschillende gezichtspunten.

4. Aangifte Verzekeringsmaatschappij


Doe zo snel mogelijk aangifte bij uw verzekeringsmaatschappij. Als u medisch daartoe in staat bent, doet u dat best binnen de 8 dagen na het ongeval. U stuurt dan het aanrijdingsformulier op en eventueel indien voorhanden het proces verbaal. Op basis van deze tekening gaat de verzekeringsmaatschappij bepalen wie er al dan niet aansprakelijk is. Vandaar het belang van een correct ingevuld aanrijdingsformulier;

Als u naar aanleiding van het ongeval gewond bent geraakt en zelf naar de spoeddiensten gaat of uw huisarts consulteert, bewaart u best alle medische attesten. Tevens is het aangewezen een kopij te maken van de medische kosten dewelke u n.a.l.v. het ongeval heeft moeten maken en een overzicht van de verplaatsingen bij te houden dewelke u wegens het ongeval heeft moeten maken (naar het ziekenhuis, dokter, verzekering,…).

5. Contacteer uw advocaat


Als u gedagvaard wordt, of de verzekeringsmaatschappijen komen niet tot een akkoord wat betreft de aansprakelijkheid of het bedrag van de schadevergoeding, dan kunt u best een advocaat onder de arm nemen die uw rechten behartigt.

Indien u advies nodig hebt over een ongeval waarin u betrokken was, en waarbij de afhandeling, volgens u, niet verloopt zoals het zou moeten, aarzel dan niet contact met ons op te nemen. Wij onderzoeken de zaak, geven u een inschatting van uw slaagkansen en gaan hard voor uw zaak waar nodig.

Contacteer ons

Bel ons op of neem contact op via ons contactformulier.