De juridische audit: voor zorgeloos ondernemerschap

de juridischa audit voor zorgeloos ondernemerschap

Contracten, verzekeringen, algemene voorwaarden, regeltjes, wetten, subsidies … Bij het runnen van een bedrijf komt er voor u als ondernemer veel meer kijken dan alleen uw ’werk’ doen.

Om ondernemers én hun onderneming proactief te ondersteunen heeft Ingentia Advocaten de juridische audit ontwikkeld. Onze advocaten bundelden elk vanuit hun invalshoek de krachten om een complete tool uit te werken die de juridische puntjes op de i van uw onderneming zet. Algemene voorwaarden, contracten, verzekeringen en subsidies: in de juridische audit wordt niets aan het toeval overgelaten. Het is een solide kompas voor ondernemers.

Algemene voorwaarden: niet zomaar kleine lettertjes

Zijn de kleine lettertjes binnen uw bedrijf voldoende uitgewerkt en up-to-date? Ze bieden uw onderneming immers aanzienlijke voordelen. Niet alleen maken ze direct duidelijk wat de rechten en plichten zijn van u en uw klant of zakelijke partner. Ze besparen u in het dagelijks rechtsverkeer ook heel wat tijd – én dus kosten. Bovendien verhogen algemene voorwaarden de markttransparantie en de gelijke behandeling van de verschillende medecontractanten.

Algemene voorwaarden zijn echter gebonden aan legio regels en wetten. Tijdens de juridische audit neemt Ingentia Advocaten de algemene voorwaarden van uw onderneming onder de loep en worden ze waar nodig geoptimaliseerd en ontdaan van onrechtmatige bedingen. Zo vermijdt u dat uw algemene voorwaarden buitenspel worden gezet in het voordeel van de (beschermde) medecontractant.

Contracten: geen overbodige luxe

Naast de algemene voorwaarden zijn ook correct opgestelde contracten onontbeerlijk wanneer u rechtsverhoudingen aangaat. Een contract dat niet sluitend is, kan heel wat ellende veroorzaken. Geen enkele situatie is dezelfde, dus een contract opstellen is altijd maatwerk. De inhoud hangt enerzijds af van wat de wet vereist en anderzijds van wat er juist overeengekomen wordt. Vaak zijn er grote belangen in het spel, dus het is geen overbodige luxe om een overeenkomst door een gespecialiseerde advocaat te laten opstellen.

In dit deel van de juridische audit worden de contracten van uw onderneming grondig gecheckt en geoptimaliseerd om juridische problemen in de toekomst een stapje voor te zijn.

Verzekeringen die niets aan het toeval overlaten

Elk beroep houdt risico’s in en fouten maken is menselijk, het kan iedereen overkomen. Ondanks uw zorgvuldigheid kan uw bedrijf of u als ondernemer aansprakelijk gesteld worden als uw klanten schade ondervinden door een verkeerd advies of een foute berekening. Of als u tekortgeschoten bent in uw zorgplicht.

Maar ondernemen is natuurlijk dúrven en dóén, zonder steeds over uw schouder te moeten kijken. Het is dan ook ontzettend belangrijk dat u deze risico’s zoveel mogelijk indekt, bijvoorbeeld door de juiste verzekeringen af te sluiten. De experts van Ingentia Advocaten maken met de juridische audit een overzicht van uw verzekeringen en controleren of u niet onder- of oververzekerd bent.

“Ondernemen is natuurlijk dúrven en dóén, zonder steeds over uw schouder te moeten kijken. Het is dan ook ontzettend belangrijk dat u deze risico’s zoveel mogelijk indekt, bijvoorbeeld door de juiste verzekeringen af te sluiten.”

Subsidies in kaart gebracht

Er bestaan tal van subsidies, mandaten, premies en fiscale maatregelen voor bedrijven. Denk maar aan de kmo-portefeuille, kmo-groeisubsidies, de innovatieaftrek … Interessant natuurlijk, die vele mogelijkheden om ondernemingen te ondersteunen. Maar uw weg vinden doorheen de vele tegemoetkomingen is erg tijdrovend.

Onze specialisten gaan tijdens de juridische audit na welke maatregelen op uw bedrijf van toepassing zijn en brengen ze helder voor u in kaart. Zo bent u er zeker van dat u er geen enkele over het hoofd ziet.

Wenst u meer informatie over onze juridische audit op maat van uw onderneming? Neem dan contact met ons op en ontdek wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen.

Contacteer ons voor meer informatie

Contacteer ons

Bel ons op of neem contact op via ons contactformulier.